Sisältömuotoilu ja selkeä kieli 

Sisällöissä vähemmän voi olla enemmän. Sisältömuotoilun työkaluilla saat rakennettua verkkosivut tai muut sisältökokonaisuudet yksityiskohtia myöten asiakaslähtöisiksi ja tulosta tuottaviksi. Löydät sen, mikä on asiakkaillesi olennaista, ja saat aikaan sisältöjen kokonaisuuden, joka tukee tavoitteitanne parhaimmillaan vuosien ajan. 

Mitä jos sisältö suunniteltaisiinkin ensin?

Sisältömuotoilussa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Sitä voi soveltaa paitsi verkkosivuihin myös esimerkiksi markkinointikampanjoihin tai vaikkapa asiakaslehden konseptointiin. Menetelmä tuo parhaat tulokset, kun se tehdään ennen visuaalista tai teknistä suunnittelua.

Meillä valorialaisilla on vuosien kokemus vaativista sisältömuotoilun hankkeista ja sisältöstrategioista. Osaamme auttaa sinua suuntaamaan resurssisi viisaasti. Asiakkaidemme tulokset ovat olleet huomattavia: tavoitteisiin on päästy nopeammin, asiakaspalvelun kuormitus on vähentynyt tai sivuston ylläpito ja suunnittelu on helpottunut. Toteutustapoja on useita kevyistä selvityksistä laajoihin projekteihin, joissa työyhteisö on mukana. Toimimme apunasi myös Työkaveri-sopimuksella.

Täsmennämme tavoitteet

Autamme kirkastamaan, mikä on organisaation tavoite ja mitkä ovat verkkosivuston käyttäjien tai sisältöjen kohderyhmien tarpeet. Tässä vaiheessa luodaan perusta viisaalle sisältökokonaisuudelle, jossa laatu korvaa määrän ja jokainen sisältö tuottaa tulosta.

Vedämme punaisen langan

Verkkosivusto tai muu kanava on aidosti saavutettava vasta, kun sisällöt on helppo löytää. Autamme suunnittelemaan ja jäsentämään sisällöt niin, että ne vastaavat käyttäjien tärkeimpiin kysymyksiin ja palvelutarpeisiin. Tavoitteena on, että olemassa olevaa sisältöä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Viemme suunnitelmat käytäntöön

Vaikuttavimmat sisällöt saadaan aikaan yhdessä niiden kanssa, jotka ovat toimintanne parhaita asiantuntijoita. Avullamme pystyt tuottamaan sisältöjä niin, että saat samalla innostettua organisaatiosi väkeä viestimään. Tarvittaessa kirjoitamme ja editoimme sisältöjä myös itse selkeän ja saavutettavan kielen periaatteiden mukaisesti.

Näissä autamme:
 • Sisältöauditointi
  • Sopiva projektin aloitus kaikenkokoisille organisaatioille
  • Uudistustyön tavoitteiden läpikäynti ja olemassa olevan sisällön läpikäynti
  • Raportti verkkosivuston olennaisimmista kehityskohteista suhteessa asetettuun tavoitteeseen
  • Ehdotus uudistettavan verkkosivuston tärkeimmistä sisältökokonaisuuksista otsikkotasolla
  • Lue lisää sisältöauditoinnista!
 • Asiakassegmentointi
  • Asiakkaiden tilanteiden ja tarpeiden kiteytys sekä peilaus organisaation palveluihin
  • Muodostaa perustan asiakaslähtöiselle sisältökokonaisuudelle
  • Helposti hahmotettava työkalu myös palvelukehitykseen
 • Sisältökonsepti
  • Sisältää sisältöauditoinnin sekä sisältöjen suunnittelun sovitussa laajuudessa asiakkaiden tiedontarpeiden pohjalta
  • Perusta myös visuaaliselle ja tekniselle suunnittelulle
  • Työkalu sivuston idean esittelyyn ja työstämiseen niin johdolle kuin sisältöä tuottavillekin
 • Sisällöntuottajien valmennus
  • Organisaatiolle räätälöity perehdytys lukijaa palvelevaan verkkokirjoittamiseen sekä selkeään ja saavutettavaan kieleen
  • Uusien tai olemassa olevien tekstien työstö verkkosivustolle tai muuhun valittuun kanavaan
 • Sisältöjen muotoilu henkilöstön kanssa
  • Räätälöity työpaja tai hackathon, jolla innostetaan eri alojen tai alueiden osaajat mukaan sisältöjen suunnitteluun
  • Suunnittelu voidaan aloittaa joko puhtaalta pöydältä tai sisältökonseptin pohjalta
  • Kasvokkainen toteutus, jossa eri ryhmät pääsevät myös verkostoitumaan ja sukeltamaan asiakaslähtöiseen viestintään
 • Sisältötyö
  • Asiakaslähtöisten, selkeiden ja saavutettavien sisältöjen tuotanto suunnitelmien pohjalta
  • Mahdollisia tekstilajeja: verkkosivujen tekstit, asiantuntija-artikkelit, case-tarinat, tiedotteet, henkilökuvat, uutiset
  • Organisaation asiantuntijoiden tuottamien sisältöjen editointi ja tekstinhuolto
  • Apuna voidaan käyttää organisaation meille toimittamaa avainsanatutkimusta sekä esimerkiksi äänensävyn ohjeita
  • Sisältää aina useita ristiinkommentointikierroksia, joilla varmistetaan asiasisällön tarkkuus sekä sävy

Case-webinaari: toimivat verkkosivut sisältö edellä

Tule kuulolle ilmaiseen webinaariin ti 12.12.2023 klo 9–10

Tarve jatkuvalle sisällöntuotannon tuelle?

Valorian Työkaveri-sopimuksella saat avuksesi koko Valorian tiimin, joka hoitaa homman kuin homman.

Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Liity
yhteisöömme
Blogi 19.09.2023
Toimiva hallinnon verkkopalvelu jäsentyy asiakkaan mielenliikkeiden mukaan
Blogi 10.02.2023
Teksti voi olla saavutettava vasta kun se huomioi asiakkaan
Asiakastarinat 02.05.2022
Asiakasta auttavat verkkosivut syntyivät sisältömuotoilulla
Blogi 10.02.2022
Mikä sisältöstrategia oikeastaan on?
Blogi 13.10.2022
Suomi.fi on Vuoden selväsanainen – Valoria oli tukena