Strategisten hankkeiden tuki

Sellaista strategisesti tärkeää projektia ei ole, jossa et hyötyisi taidostamme löytää olennainen heinäsuovasta ja ottaa ihmiset mukaan tavoitteiden, yhteistyön tapojen ja sisältöjen muotoiluun. Tutustu tarkemmin mahdollisuuksiin, joita tarjoamme.

Uusi suunta vaatii yhteistyötä

Isojen ja pienten projektien onnistuminen edellyttää yhteistä suuntaa, ihmisten yhteistyötä ja sitoutumista yhteiseen päämäärään. Viestintätaustaisina, asiakaslähtöiseen, selkeään ja tunneälykkääseen viestintään perehtyneinä ihmisosaajina olemme olleet rakentamassa liiketoimintastrategioita, tukemassa myyntitiimejä kohti tärkeiden kilpailutusten voittoa, luomassa visiota kaupunkimarkkinoinnille, muotoilemassa entistä asiakaslähtöisempiä palveluita ja kehittämässä viestintäkulttuuria. Sinulla on suunta - me osaamme tehdä siitä ymmärrettävän, houkuttelevan ja selkeän sekä auttaa ihmisiä näkemään sen mahdollisuudet ja yhdistämään voimansa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osallistamme ihmiset

Aidon yhteistyön puute on eräs niistä syistä, miksi niin moni strateginen uudistushanke jää tavoitteistaan. Yhteistyö ei synny arjen kiireessä itsestään. Me toimimme tavoitteellisena ihmiset yhdistävinä fasilitoijana, joka tarjoaa raamit, rutiinit ja tukea silloinkin, kun ihmisten toivotaan etenevän tavoitteissaan mahdollisimman itseohjautuvasti.

Luomme vision

Ihmisiä on liki mahdoton pakottaa tekemään täydellä sydämellä asioita, joihin he eivät usko tai joita he eivät ymmärrä. Muotoilemme yhdessä kanssanne vision, yhteisen päämäärän, josta innostua ja johon sitoutua. Jaettu visio on strategisen hankkeen onnistumisen edellytys, oli kyse sitten liiketoimintastrategiasta, myyntitarinasta tai palvelun lanseeraamisesta.

Sanoitamme matkan

Tavoitellut muutokset ja tehdyt linjaukset on osattava pukea sanoiksi niin, että ihmiset voivat ymmärtää ne mahdollisimman samalla tavalla. Muotoilemme uudistumisen läpivientiin tarvittavat ydin- ja tukimateriaalit, jotka ovat olennainen osa uuden juurtumista. Ne tuottavat arvoa pitkään, sillä niihin voi aina palata.

Näissä autamme:
 • Vision muotoilu
  • Tulevaisuuskeskustelun ja/tai yhteistyön fasilitointi
  • Organisaation, hankkeen tai palvelun vision  muotoilu ja sanoittaminen
  • Visiotarinan käsikirjoitus
 • Strategian muotoilu
  • Organisaation tai hankkeen osallistavan strategiaprosessin fasilitointi
  • Strategian muotoilu ja sanoittaminen
  • Strategiatarinan käsikirjoitus
 • Viestintäkulttuurin kehittäminen
  • Viestinnän kipupisteiden ja mahdollisuuksien selvittäminen
  • Viestinnän vision muotoilu
  • Strategiaan nivottu suunnitelma viestintäkulttuurin kehittämisestä
 • Juurtumisen tuki, perinteisemmin ”jalkautuksen” tuki
  • Etenemissuunnitelma
  • Tarvittavien materiaalien suunnittelu ja toteuttaminen, esimerkiksi presentaatiot, käsikirjat, oppaat, tiedotteet, verkkosivujen sisällöt
  • Valmennusten suunnittelu ja toteuttaminen

 

Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Liity
yhteisöömme
Asiakastarinat 09.06.2022
Strategia, joka muutti suunnan ja alkoi toteutua jo ennen valmistumistaan
Blogi 21.01.2022
Merkityksen tarjoava visiotarina mahdollistaa muutoksesta innostumisen
Asiakastarinat 03.05.2022
Viestintästrategia ja asiakassegmentointi auttavat kohdentamaan palveluita