Viestinnän valmennukset

Ei ole sellaista työtä tai organisaatiota, jossa viestintä- ja vuorovaikutustaidoista ei olisi hyötyä. Niillä ratkaistaan ongelmia, tehdään yhteystyötä ja saavutetaan tavoitteita.

Valmennuksien avulla autamme vahvistamaan kykyänne viestiä ja luoda yhteyttä työkavereiden, asiakkaiden ja muiden ihmisten välille.

Hyvä valmennus näkyy arjessa

Luodaan yhdessä teille sopiva valmennuskokonaisuus, jolla varmistetaan, että jokaisella organisaation jäsenellä on hyvät valmiudet käyttää vuorovaikutustaitoja työssään onnistumiseen. Mielestämme tämä onnistuu parhaiten niin, että valmennus suunnitellaan tukemaan ja vastaamaan kohderyhmän tarpeita heidän työelämäkontekstissaan.

Kartoitamme tarpeen

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen on prosessi, joka toimii tehokkaimmin räätälöitynä. Rakennamme kanssasi innostavan, kannustavan ja juuri organisaatiosi tarpeita vastaavan valmennuskokonaisuuden.

Lisäämme ymmärrystä

Käytöstä on vaikea muuttaa, jos ei ensin ymmärrä miksi ja miten asioiden halutaan olevan toisin. Autamme ihmisiä oivaltamaan, miten viestintä vaikuttaa työn tekemisen tapoihin ja lopputulokseen.

Tuemme oppimatkalla

Taitoja ei opita ilman treenausta. Autamme muuttamaan tiedon omassa työssä sovellettavaksi taidoksi tarjoamalla konkreettisia apuvälineitä sekä kannustavan ja turvallisen maaperän harjoittelulle.

Näissä autamme:

Valmennamme asiakkaitamme heille räätälöidyillä viestinnän kokonaisuuksilla esimerkiksi näistä aihepiireistä:

 • Empaattinen ja tunneälykäs viestintä
  • Autetaan henkilöstöä viestimään työssään empaattisesti ja tunneälykkäästi mahdollistaen paremman yhteistyön, ongelmanratkaisun, asiakaskokemuksen ja luovuuden.
 • Visioviestintä
  • Autetaan esimerkiksi esihenkilöitä ja johtajia viestimään organisaation suunnasta kertovasta visiosta innostavasti ja osallistavasti.
 • Johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmennus
  • Tuetaan jokaista oman viestintäkyvykkyytensä vahvistamisessa.
 • Asiakaslähtöinen viestintä
  • Autetaan löytämään asiakaslähtöinen lähestymistapa ajatteluun sekä toimintaan. Työkaluina esimerkiksi asiakassegmentointi ja asiakasprofiilit.
 • Selkeän kielen ja sisällöntuotannon valmennus
  • Opetellaan tuottamaan asiakkaalle merkityksellistä sisältöä, joka on selkeää ja tavoitteellista.
 • Työelämän esiintymistaidot
  • Tuetaan jokaista oman työn kannalta merkityksellisten esiintymistaitojen vahvistamisessa.
Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Liity
yhteisöömme
Blogi 13.10.2022
Suomi.fi on Vuoden selväsanainen – Valoria oli tukena
Blogi 21.01.2022
Miten saada koko organisaatio viestimään vaikuttavasti?
Blogi 19.01.2022
Näin olen tukenut asiantuntijoita somettamisessa
Blogi 19.01.2022
Viestinnän herättämä tunne määrittää toiminnan
Blogi 10.02.2023
Teksti voi olla saavutettava vasta kun se huomioi asiakkaan