Suomi.fi:n verkkotoimitus sai Vuoden selväsanainen -palkinnon Kotimaisten kielten keskuksen järjestämässä kilpailussa. Tunnustus myönnettiin eri elämäntilanteissa auttavista oppaista, joita työstetään moniammatillisissa ryhmissä.

Palkinnon perusteluissa oppaita kiiteltiin ihmisläheisestä ja lukijaa puhuttelevasta tekstistä, joka täyttää saavutettavuuden kriteerit. Valoria on ollut kehittämässä oppaiden sisältöjä asiakaslähtöisiksi – eli selkeiksi ja ymmärrettäviksi – yhdessä Suomi.fi:n toimituksen kanssa.

Aito asiakaslähtöisyys auttaa asettumaan asiakkaan asemaan. Ilman ymmärrystä asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta ei voi kirjoittaa selkeitä tekstejä.
Sanna SevänenValoria Oy

– Aito asiakaslähtöisyys auttaa asettumaan asiakkaan asemaan. Ilman ymmärrystä asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta ei voi kirjoittaa selkeitä tekstejä. Tämän puolesta työskentelemme Valoriassa joka päivä, kertoo Valorian strategi ja kouluttaja Sanna Sevänen, joka on ollut mukana palkittujen oppaiden sisällön selkeyttämisessä.

Kotimaisten kielten keskuksen myöntämä Vuoden selväsanainen -palkinto annetaan joka toinen vuosi hyvää virkakieltä edistävälle valtion tai kuntien virastolle.

– Meillä on välillisesti jo kaksi tunnustusta kilpailussa, sillä kaksi vuotta sitten kiitosmaininnan sai asiakkaamme Trafiikki-museot ansiokkaasta verkkomedian kehitystyöstä, iloitsee Valorian toimitusjohtaja Kati Keronen.

Strateginen viestintä on aina selväsanaista

Valoriassa selkeä, asiakaslähtöinen viestintä on yksi kolmesta strategisesta kivijalasta. Palveluina tämä tarkoittaa esimerkiksi tekstien fasilitoivaa editoimista, koulutuksia ja työpajoja selkeään tekstin tuottamiseen tai kokonaisvaltaista viestintävalmentaja-palvelua.

– Koulutukset innostavat ja auttavat osaa eteenpäin. Ne eivät kuitenkaan aina riitä kokonaisvaltaisen muutoksen luomiseen. Siksi yhä useampi ottaa meiltä viestintävalmentaja-palvelun, jossa asiakas saa yhdellä sopimuksella käyttöönsä kaikkien ammattilaistemme osaamisen oikea-aikaisesti, Keronen kertoo.

Koulutukset innostavat ja auttavat osaa eteenpäin. Ne eivät kuitenkaan aina riitä kokonaisvaltaisen muutoksen luomiseen.
Kati KeronenValoria Oy

Sevänen näkee selkeällä viestinnällä ja strategialla suoran yhteyden.

– Strategia voi toteutua arjen tekoina vasta, kun se ymmärretään samoin eri ammattiryhmissä. Pahimmillaan törmäämme tilanteisiin, joissa edes strategian tekijät eivät osaa sanoittaa strategiaan nostettujen asioiden merkitystä, tai pysty muistamaan, mitä sinne on kirjattu.

Yhä useammin Valorian ammattilaiset sanoittavat auki visioita ja selkeyttävät strategioita. Avainasemassa on tällöin osallisuus, jonka avulla vältetään liika johdon jargon ja löydetään keinot kertoa asioista niin, että ihmiset kokevat strategian omakseen. Selkeä sanoitus onkin omiaan hälventämään muun muassa muutosvastarintaa.

– Sanoilla on todella välillä. Altistamme omat visio- tai strategiatekstimme aina henkilöstön arvioitaviksi – ja siinä touhussa häviää viimeinenkin mahdollisuus lukijan unohtavaan bullshit-bingoon, hymyilee Keronen.