Tiimien viestintätaitojen kehittäminen

Haluatko nostaa tiimisi viestintäosaamisen aivan uudelle tasolle? Meiltä saat toimiviksi ja tuloksellisiksi testatut työkalut ja pitkän linjan viestinnän osaajat tiimisi tueksi. Tulokset ovat taatut.

Menestyvä tiimi

Tavoitteissaan onnistuvien tiimien on todettu eroavan muista ennen kaikkea vuorovaikutustaidoiltaan. Menestyvässä tiimissä kaikki arvostavat ja luottavat toisiinsa, kaikilla on yhteinen näkemys siitä, mikä on tärkeää ja miten kannattaa viestiä muille. Jos haluat, että omasta tiimistäsi kasvaa onnistuja, ota meidät tueksesi valmentamaan tiimin työtä ja viestintäkyvykkyyttä. Lähdemme liikkeelle tavoitteen muotoilusta ja tarpeiden tunnistamisesta. Sen pohjalta rakennamme juuri tarpeisiinne sopivan valmennus- ja sparrauspolun.

Milloin ottaa meidät avuksi?

Ulkopuolisesta viestinnän valmentajasta ja sparraajasta on hyötyä oikeastaan aina. Erityisen kannattava investointi viestinnän valmentaja ja sparraaja on kun:

 • Onnistuminen on äärimmäisen tärkeää ja tiimi koostuu entuudestaan toisilleen tuntemattomista ihmisistä.
 • Onnistuminen on kiinni siitä, miten hyvin tiimi osaa yhtenä rintamana kertoa tekemisestään tai osaamisestaan esimerkiksi asiakkaalle.
 • Haluat luoda pysyvän muutoksen siihen tapaan, jolla tiimissä toimitaan ja miten tiimi viestii.
 • Kun eri alojen ammattilaisten yhteistyö on tärkeää organisaation pitkäjänteisen menestymisen mahdollistamiseksi ja haluat luoda tiimin, joka viestii yhdessä.

Mitä saat?

Viestintävalmentajan, joka auttaa havannoimaan tiimin viestinnällisiä kehittämistarpeita ja suunnittelee ja toteuttaa sen pohjalta valmennus- ja sparraussuunnitelman. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi:

 • Tiimin, palvelun tai projektin vision muotoilu osallistavin menetelmin
 • Tiimin työstämien esitysmateriaalien sparraus ja muotoilu
 • Esiintymistaitojen valmentaminen ja sparraus
 • Vaikuttavan viestinnän valmennukset tiimin tarpeen mukaan
 • Tiimin tuottamien kirjallisten dokumenttien kommentointi, editointi ja kirjoittajien sparraus
 • Vaikuttavuuden ja oppimisen seurannan välineet

 

Näissä autamme:
 • Yhteisen tavoitteen (esim palveluvisio) muotoilu osallistavin menetelmin
 • Tiimien viestinnän havainnointi ja kehityssuositukset
 • Tavoitteen mukaisten viestinnän taitotasojen määrittely
 • Viestintätaitojen valmennuspolkujen suunnittelu ja valmennus
 • Asiantuntijoiden kirjoittamisen sparraus

 

Tarve pitkäjänteiselle yhdessä kehittämiselle?

Valorian Työkaveri-sopimuksella saat kehittäjäkumppanin avuksesi tietyksi tuntimääräksi kuukaudessa. Laskutamme vain tehdyt tunnit ja sopimuksen voi lopettaa tarpeen muuttuessa.

Ota haltuun viestinnän uudistajan taidot!

Viestinnän kehittäjän valmennuspolku on 4 kuukauden tehovalmennus, jossa opit nostamaan viestinnän strategiselle tasolle ja kehität valitsemaasi viestinnän osa-aluetta Valorian valmentajien ja ryhmän tuella.

Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Liity
yhteisöömme
Asiakastarinat 28.03.2022
Sisältöstrategia siivitti viestinnän uudelle tasolle
Asiakastarinat 02.05.2022
Asiakasta auttavat verkkosivut syntyivät sisältömuotoilulla
Blogi 19.01.2022
Näin olen tukenut asiantuntijoita somettamisessa
Blogi 28.01.2022
Mihin viestintästrategia ottaa kantaa?
Blogi 21.01.2022
Miten saada koko organisaatio viestimään vaikuttavasti?