Tietosuojaseloste

Valoria Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen strategisen viestinnän palveluita. Palveluidemme tuottamiseksi ja asiakkaidemme palvelemiseksi keräämme tarpeellista tietoa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöistä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tästä tietosuojaselosteesta näet, mitä tietoja keräämme, mihin käytämme niitä ja miten suojaamme ne. Voit myös lukea mahdollisuuksistasi vaikuttaa itseäsi koskevien tietojen käyttöön. Ole meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valoria Oy
Y-tunnus: 2889792-1
Osoite: Sontulantie 530
Postinumero: 37800
Postitoimipaikka: Akaa
Puhelinnumero: 040 576 1704
Sähköpostiosoite: kati.keronen@valoria.fi 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys: Valoria Oy
Nimi: Kati Keronen
Osoite: Sontulantie 530
Postinumero: 37800
Postitoimipaikka: Akaa
Puhelinnumero: 040 576 1704
Sähköpostiosoite: kati.keronen@valoria.fi 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Valoria Oy:n asiakasrekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi sekä henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:  

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.