Puheenvuorot ja koulutukset

Etsitkö inspiroivaa puhujaa, innostavaa kouluttajaa tai oivalluttavaa työpajojen fasilitoijaa?

Tulit juuri oikeaan paikkaan!

Uudistumista edeltää innostus

Ja joskus tuo innostuksen kipinä on helpompi sytyttää ulkopuolisen puhujan voimin. Vaikka uskommekin todellisen muutoksen vaativan pitkäjänteistä työtä, voimme auttaa sinua käynnistämään uudistusta innostamalla, inspiroimalla tai informoimalla halutusta aiheesta. Räätälöidään yhdessä teille sopiva puheenvuoro tai lyhyt koulutus!
Kurkkaa ideoinnin tueksi tulevia ja jo pitämiämme puheenvuoroja alta.

Pyydä tarjous koulutuksesta
Pyydä tarjous puheenvuorosta
Palautteen keskiarvo koulutuksistamme
4,5/5

Tulossa - valitse omasi!

Menneet - näistä voidaan innostaa myös teillä!

Empatia ja tunneäly – tärkeimmät työelämätaidot

Tunneäly erottaa menestyjät massasta, sillä ihmisten on todettu sitoutuvan työnantajaan ja yritykseen, johon kokevat tunnetason yhteyttä. Yhteyden rakentuminen puolestaan edellyttää empatiaa ja tunneälykästä kommunikaatiota. Puheenvuoro johdattaa näiden keskeisten tulevaisuustaitojen ytimeen ja avaa miksi tunneälykäs onnistuu tavoitteissaan, miten empatia parantaa tuottavuutta ja miksi näiden kyvykkyyksien kehittämisestä voi löytyä ratkaisu useimpiin tämän hetken haasteisiin.

Tunneälykäs asiakaskohtaaminen

Asiakaspäälliköiden viestintäosaamista kysytään erityisesti haastavissa kohtaamisissa ja vaikeiden asioiden selvittämisessä. Miten varmistaa asiakaskokemustavoitteiden mukainen asiakassuhteen hoito sekä yhteistyön mahdollistava tunnekokemus myös näissä tilanteissa? Miten keskustella vaikeistakin aiheista luottamusta luoden ja yhteistä parasta ratkaisua hakien? Tunnetaidot ja tunneälykäs viestintä ovat avain positiiviseen kokemukseen vaikeassakin tilanteessa.

Ostamisen psykologia

Päätöksenteon tutkimus toteaa, että jopa 95 % ihmisen toimintaa ohjaavista päätöksistä tapahtuu tietoisen ajattelun ulottumattomissa, tunnekokemuksen perusteella. Miten tämä pitäisi ottaa huomioon asiakasviestinnässä? Tässä koulutuksessa perehdytään viestinnän herättämien tunteiden vaikutukseen osana päätöksenteon prosessia ja opetellaan, miten auttaa asiakasta vastuullisesti omalla tunneälykkäällä viestinnällä etenemään ostopolulla.

Tehosta viestintää selkeän kielen keinoin

AlmaTalentin digitaalisessa koulutuspalvelusta Seduosta löydät Laura Niemen koulutukset Tehosta viestintää selkeän kielen keinoin ja Näin konseptoit tuottavan viestintäkanavan. Parikymmenminuuttisilla videoilla voit virkistää muistiasi tai oppia uutta.

Reklamoijasta kantikseksi – näin vastaat vihaiselle asiakkaalle

AlmaTalentin digitaalisessa koulutuspalvelusta Seduosta löydät Kati Kerosen koulutukset Reklamoijasta kantikseksi – näin vastaat vihaiselle asiakkaalle, Asiakaskokemus kirjallisessa viestinnässä ja Vinkit sisältötyön johtamiseen ja koordinointiin. Parikymmenminuuttisilla videoilla voit virkistää muistiasi tai oppia uutta.

Uuden ajan viestintästrategia

Millainen viestintästrategia tekee viestinnästä osan liiketoiminnan ydintä, ihan jokaisen työtä? Sellainen, joka nostaa katseen viestintätiimin omista tavoitteista koko organisaation viestintäkyvykkyyden kehittämiseen. Silloin linjataan viestinnän rooli koko organisaatiossa ja kytketään viestintä osaksi yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Tuloksena on innostumista yli tiimirajojen.

Vakuuttavaa tulosta sisältöstrategialla

Sisältöstrategian menetelmistö ja työkalut tutuksi yhden päivän mittaisessa tehokoulutuksessa. Koulutus on osa Rastor-instituutin tutkintotavoitteista Copywriter-koulutusohjelmaa.

Miten kaadat viestintämuurit

Uudistuva organisaatio uudistaa myös viestintänsä. Tässä puheenvuorossa kuulet, miksi viestintä on tässä ajassa entistä tärkeämmässä roolissa uudistumisen mahdollistajana ja miten viestivää organisaatiota johdetaan.

Exceleistä kohti markkinointiautomaatiota

Mitä markkinoinnin automaatio edellyttää ja mistä lähteä liikkeelle? Entä mistä konkreettisesti puhutaan, kun puhutaan dataohjauksesta tai automaatiosta? Maksuton webinaari yhdessä Rastor-instituutin ja Valorian asiakkaan Fidelix Oy:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Salme Lassilan kanssa tarjoilee parhaat vinkit dataohjautuvaan markkinointiin.

Strategiatyön ja viestintästrategian rooli ajatusjohtajuuden rakentamisessa

Haluatteko rakentaa yrityksellenne aseman oman alanne ajatusjohtajana? Tässä Bonfire-webinaarissa pureudutaan siihen, mitä tämä strateginen päätös käytännössä tarkoittaa ja miten ajatusjohtajuuden avulla voi ravistella totuttuja tapoja sekä kasvattaa tai luoda kysyntää.

Suunnitelmallinen sisältöstrategia ja digisisällöt

Mikä sisältöstrategia oikeastaan on? Miksi se on niin ajankohtainen juuri nyt? Kenen sellainen kannattaa tehdä? Päivän koulutus on osa ProComin viestinnän ammattilaisille suunnattua kokonaisuutta, mutta siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuspäivänä. Tule nappaamaan vinkit ja esimerkit, joita voit heti soveltaa käytäntöön.

Inhimillisyys ratkaisee palvelukokemuksen myös digiajalla

Kyky kohdata ratkaisee asiakaskokemuksen digiajallakin. Itse asiassa kohtaamisten merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä pidemmälle asiakkaat hoitavat asiansa itse. Tässä Lean asiakaspalvelu -seminaarin puheenvuorossa pureudutaan siihen, millaisia taitoja asiakaspalvelun viestinnältä tarvitaan.

Visio strategian moottorina

Miksi visio ja visiosta viestiminen on niin tärkeää epävarmana aikana? Seminaaripuheenvuoro Peilin Paikka -tapahtumassa.

Tunneälykäs viestintä

Tunteiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen on noussut viestinnän kovaan ytimeen viimeaikaisen aivotutkimuksen vahvistettua tunteiden ylivoiman ihmisen päätöksenteossa. Tämä yhteistyössä Inforin kanssa pidetty koulutus tarjoaa perustiedot tunneälykkäästä viestinnästä ja opastaa, miten rakentaa tunneyhteyttä viestinnällä.

Esiintyminen Teams-ympäristössä

Miten esiinnytään vakuuttavasti ja vaikuttavasti? Entä miten se tehdään ryhmänä? Lisätään tähän vielä etäyhteys ja ruudun välityksellä tapahtuva vuorovaikutus. Aika haastava esiintymistilanne, vai mitä? Asiakkaalle toteutetussa puheenvuorossa tarjottiin apuvälineitä vaikuttavaan Teams-esiintymiseen.

Asiakaskokemus on ennen kaikkea viestintää

Asiakaskokemus syntyy kohtaamisista kasvokkain ja eri kanavissa. Se on aina yksittäisen asiakkaan tunne siitä, miten kohtaaminen on sujunut ja palvellut hänen tarpeitaan. Kyse on siis viestinnästä – miten asiakkaan kokemusmatkaa voidaan johtaa, ja mitä taitoja organisaatiossa tarvitaan, jotta haluttu asiakaskokemus voidaan saada aikaan yhdessä?

Älä tule paha maine, tule hyvä maine

Julkisen alan tiedottajien vuosittaisessa viestintäpäivässä puhutaan maineesta. Miksi julkihallinnossakin kannattaa tehdä mainetyötä, kenelle se kuuluu ja miten mainetta voi hoivata entistä vahvemmaksi? Inspiroiva alustus ja työpaja.

Kirjoita vaikuttavasti verkkoon ja blogiin

Puolen päivän koulutus tarjoaa toimiviksi todetut vinkit vaikuttavien verkko- ja blogitekstien suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Avainsanat ovat asiakaslähtöisyys ja selkeys! Koulutus on osa Rastor-instituutin tutkintotavoitteista Sisällöntuottajan koulutusohjelmaa.

Asiantuntijoiden rooli ja sitouttaminen viestintään

Nappaa tästä inspiroivasta ja käytännönläheisestä koulutuksesta parhaat vinkit viestintäkulttuurin kehittämiseen ja siihen, miten innostaa ja sitouttaa asiantuntijoita viestintään. Koulutus on osa ProComin viestinnän johtamisen koulutuskokonaisuutta.

Vastuullinen viestintä

Mitä on vastuullinen viestintä? Miksi se on jokaiselle PK-yritykselle olennaista nyt ja tulevaisuudessa? Inspiraatiopuheenvuoro.

Tunneälykäs viestintä

Tunnekokemuksen ymmärtäminen on noussut johtamisen ja viestinnän kovaan ytimeen aivotutkimuksen vahvistettua tunteiden ylivoiman ihmisen päätöksenteossa ja motivoitumisessa. Viestinnän synnyttämä tunne vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten sitoutumiseen ja haluun edistää yhteisiä tavoitteita. Koska tunnekokemusta on mahdoton sivuuttaa, parhaiten ihmisten johtamisessa ja uuteen motivoimisessa onnistuvat ne, jotka osaavat huomioida tunteet viestinnässään.

Asiantuntijoiden rooli ja sitouttaminen viestintään

Niin kauan kuin viestintää ei mielletä osaksi asiantuntijoiden työnkuvaa, moniääninen, aito ja vaikuttava viestintä on vastatuulessa. Ja toisaalta niin kauan kuin asiantuntijaviestintää ei johdeta tavoitteellisesti, viestintä voi olla hajanaista tuottaakseen haluttuja tuloksia. Tämä ProComin kanssa yhteistyössä toteutettava inspiroiva ja käytännönläheinen koulutus tarjoaa vinkkejä viestintäkulttuurin kehittämiseen ja siihen, miten asiantuntijoita innostetaan ja sitoutetaan viestintään.

Asiakaskokemus on ennen kaikkea viestintää

Asiakaskokemus syntyy kohtaamisista. Se on aina yksittäisen asiakkaan tunne siitä, miten hänet on kohdattu. Kyse on siis viestinnästä – miten asiakkaan kokemusmatkaa voidaan johtaa, ja mitä taitoja organisaatiossa tarvitaan, jotta haluttu asiakaskokemus voidaan saada aikaan yhdessä?