Viestintäkumppanuus

Tiedämme kokemuksesta, miten helposti viestinnän arjessa aika valuu akuutteihin ja strateginen suunnittelu saa odottaa. Miten haastava on ehtiä ajatella isompaa kuvaa ja keskittyä olennaiseen. Sen takia monet muutkin ovat ottaneet meidät kehittäjäkumppaniksi auttamaan tavoitteiden edistämisessä. Ehkä sinäkin haluaisit todistetusti tuloksia tuovan työkaverin avuksi arkeen?

Onnistuakseen täytyy ajatella

Viestinnällä rakennetaan yhteys asiakkaisiin, luodaan luottamuksen ilmapiiri työyhteisöön ja sitoutetaan ihmiset osaksi organisaation yhteistä tarinaa. Näissä onnistuminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, jolla varmistetaan niin nettisivujen, blogisisältöjen, myyntimateriaalien, sisäisten oppaiden, asiakaspalvelun ja myyntihenkilöstön viestinnän kuin esimiesten ja johdon vuorovaikutuksenkin vievän kohti tavoiteltua suuntaa. Vaativien viestintähankkeiden ja haastavien kokonaisuuksien kiteyttämisen koulimina pitkän linjan viestinnän asiantuntijoina osaamme auttaa sinua suuntaamaan resurssisi viisaasti ja tekemään viestinnällä tulosta. Toimimme apunasi työkaverisopimuksella, jonka laajuus ja sisältö voidaan sopia tarpeesi mukaan.

Kirkastamme tavoitteen

Ilman kirkasta tavoitetta haksahtaa helposti sivuraiteille. Miltä viestintä näyttää 5-10 vuoden kuluttua ja miten edistää strategian toteutumista? Viestinnän suunnittelu on tärkeä ulottaa koko organisaation viestintäkyvykkyyden kehittämiseen, sillä jokainen rakentaa viestinnällään asiakaskokemusta ja työyhteisön tunnelmaa.

Valitsemme viisaasti

Viestintä on jatkuvia valintoja siitä, mitä tehdään, mistä kerrotaan ja miten puhutaan. Onnistuminen edellyttää, että valinnat lähtevät aina ihmisistä ja heille merkityksellisestä. Sisällöissä ja materiaaleissa laatu korvaa määrän, kun ne on tuotettu viisaasti vastaamaan ihmisten tarpeisiin.

Innostamme mukaan

Jokainen viestii osana työtään joka tapauksessa, joten kaikki on tärkeä ottaa mukaan kertomaan yhteistä tarinaa. Harva kuitenkaan sitoutuu käskyihin, vaan ihmisille pitää tarjota riittävästi tukea ja auttaa heitä löytämään oma tapa viestiä, jotta esim blogikirjoittaminen on mielekästä.

Näissä autamme:

Joustavalla työkaveri-sopimuksella saat kaiken tämän osaamisen:

 • Viestinnän strateginen suunnittelu
  • Koko organisaation viestintäkyvykkyyden huomioiva viestintästrategia
  • Kaikkien yhteistä sisältötyötä ohjaava sisältöstrategia
  • Viestinnän vuositason tavoitteet & toimenpidesuunnitelma
  • Siilot ylittävän yhteistyön fasilitointi tavoitteiden toteuttamiseksi
 • Johdon ja asiantuntijoiden viestinnän tuki
  • Asiantuntijatekstien, viikkoviestien/kuukausikirjeiden ja blogitekstien sparraus
  • Viestintäkyvykkyyden kehittämisen suunnitelmat ja tuki
  • Räätälöidyt viestintä- ja vuorovaikutustaitojen valmennukset
  • Asiantuntijoiden fasilitoidut kirjoitustyöpajat
 • Henkilöstön viestintätaitojen vahvistaminen
  • Miten meillä viestitään -valmennukset esim osana perehdytystä
  • Viestintävalmiuksien ja -kyvykkyyden kartoitukset
  • Viestinnän kulttuurikirjat ja oppaat tukimateriaaliksi arkeen
 • Verkkosivuston sisällön saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen
  • Asiakastarpeeseen vastaavan sivuston suunnittelu ja sisältömuotoilu
  • Asiakkaan asiointimatkaa tukeva sisältöjen polutus
  • Sisältöjen kielellisen saavutettavuuden parantaminen
 • Asiakaslähtöisen sisällöntuotannon tuki
  • Asiakkaan tiedontarpeiden kartoitus & tarvepohjainen profilointi
  • Tarpeisiin vastaavien sisältöjen tuotanto asiakkaan matkalle

 

Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Liity
yhteisöömme
Asiakastarinat 28.03.2022
Sisältöstrategia siivitti viestinnän uudelle tasolle
Asiakastarinat 02.05.2022
Asiakasta auttavat verkkosivut syntyivät sisältömuotoilulla
Blogi 19.01.2022
Näin olen tukenut asiantuntijoita somettamisessa
Blogi 28.01.2022
Mihin viestintästrategia ottaa kantaa?
Blogi 21.01.2022
Miten saada koko organisaatio viestimään vaikuttavasti?