Vain kuukausissa saavutetut tulokset osoittavat, että strategiaan pohjautuva lempeä ja innostava opastus valaa asiantuntijoihin rohkeutta sekä sitouttaa heidät organisaation tarinankertojiksi.

Asiakkaamme halusi uudistaa viime keväänä Instagramin sisällöntuotantoaan. Sisältöjen tavoitteet ja tyyli tarvitsivat kirkastamista, ja päivitystyöhön kaivattiin ryhtiä. Päivitysvastuu annettiin visuaalisesta sisällöntuotannosta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita minä olen tukenut suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoitteenamme on ollut, että jokainen julkaisu edistäisi yrityksen strategisia tavoitteita toimialan vaikuttajana ja uudistajana. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että sisällöt muodostaisivat visuaalisesti näyttävän kokonaisuuden.

Yhteistyömme tulokset puhuvat puolestaan. Uudet julkaisut ovat näkyvyydessä ja reaktioissa tilin kärjessä, ja talon sisällä niitä on kehuttu johtoa myöten. Vähintään yhtä iso saavutus on asiantuntijoissa herännyt innostus: he ovat halunneet julkaista päivityksiä jopa kesälomallaan.

Kaikki tämä on tapahtunut muutamassa kuukaudessa.

Mitkä ovat olleet onnistumisen avaimet, ja miten olen fasilitoinut asiantuntijoita?

Olen kysynyt ja kuunnellut.

Tilin ylläpito on ollut intensiivistä yhdessä tekemistä, jossa jokainen on oppinut toisiltaan. Asiantuntijat ovat harjaantuneet strategisessa organisaatioviestinnässä, kun olemme laatineet tekstejä yhdessä. Minä olen puolestani päässyt perehtymään visuaaliseen sisällöntuotantoon ja Instagramin algoritmiin, joihin asiantuntijat olivat syventyneet entuudestaan.

Julistamisen sijaan olen kysynyt ja innostunut oppimastani. Uskon, että tällainen kannustava opastus on valanut asiantuntijoihin rohkeutta ammentaa osaamisestaan ja kiinnostuksenkohteistaan.

Olen ollut käytettävissä.

Kuukausittaisten suunnittelupalaverien välissä olemme viestitelleet aktiivisesti Teamsissa ja Whatsappissa. Vastuu on kannettu yhdessä ja ketään ei ole jätetty yksin.

Yhteydenpidon lisäksi tukea on tarjonnut Valorian organisaatiolle aiemmin laatima someopas, joka sisältää strategiaan perustuvat yleiset linjaukset yrityksen tavoitteista ja toimintatavoista sosiaalisessa mediassa. Se on toiminut turvallisena perustana, kun päivityksiä on pitänyt tehdä välillä nopeastikin mutta aina suunnitelmallisesti.

Olen heittäytynyt ideointiin.

Olen ylittänyt itseni ja rohkaistunut sanomaan ääneen aluksi hölmöiltäkin tuntuneita ideoita. Näin vuorovaikutukseen on syntynyt kuin vaivihkaa ilmapiiri, jossa mikään idea ei ole liian nolo ääneen lausuttavaksi. Luovimmat ideat ovatkin tulleet asiantuntijoilta itseltään.

Heittäytymisen lisäksi yhteistyö on vaatinut minulta tietoista itseni häivyttämistä taustalle. Olen toki ohjannut työskentelyä ja suhteuttanut ideoita tavoitteisiin, mutta ennen kaikkea olen antanut asiantuntijoille mahdollisuuksia olla äänessä ja loistaa ajatuksillaan.

Tämä on saanut asiantuntijat kokemaan, että heidän ideoillaan on merkitystä, ja luottamaan itseensä viestijöinä. On ollut huikeaa huomata, että he ovat enemmän kuin valmiita kertomaan työnantajastaan tarinaa, joka jää mieleen ja vakuuttaa asiakkaat.

Vinkit pähkinänkuoressa: näin onnistuimme

Haaste: Somekanavan sisällöntuotannosta puuttui kärki ja rutiini.

Ratkaisu: Päivitysvastuu annettiin somettamisesta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita Valoria sparrasi strategisessa organisaatioviestimisessä rohkaisten, oppailla ja yhteydenpidolla tukien sekä luovaan ideointiin innostaen.

Tulokset: Julkaisujen näkyvyys ja tykkäys ovat tilin kärjessä. Asiantuntijat ovat innostuneet ja sitoutuneet somettamiseen ja haluavat oppia jatkuvasti uutta viestimisestä.

Me valorialaiset olemme saaneet innostaa lukuisten organisaatioiden asiantuntijoita ja johtoa viestimään asiakkaille tavoitteellisesti ja itseensä luottaen, olipa kanava mikä tahansa. Tutustu strategisen viestinnän palveluihimme – rakennetaan viestivä organisaatio yhdessä!