Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen tavoitteena on kohdentaa viestintää ja valvontaa entistä tarkemmin työpaikkojen tarpeiden mukaan. Uudistettu viestintästrategia ja asiakassegmentointi tuovat tälle hyvän perustan. Valoria oli kumppanina molemmissa hankkeissa.

Työsuojelu ohjaa ja valvoo, että työnteko suomalaisissa työpaikoissa olisi turvallista ja terveellistä. Osana toiminnan kehittämistä vuonna 2021 tulostavoitteisiin sisältyneet viestintästrategian uudistaminen ja asiakassegmentointi päätettiin toteuttaa rinnakkain.

– Viestinnällä ja valvonnalla on yhteinen tehtävä parantaa työelämän oloja. Tästä syystä koimme, että asiakassegmentointi ja viestintästrategia oli järkevä yhdistää, sanoo työsuojelun johtaja Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Valoria valittiin kumppaniksi sekä fasilitoimaan viestintästrategiatyötä että toteuttamaan asiakassegmentointi yhdessä Työsuojelun asiantuntijoiden kanssa.

Viestintästrategia sitoutti johdon ja asiantuntijat

Viestintästrategian työstämiseen Työsuojelun viestintäpäällikkö Eva Mäntymäki etsi kumppania, joka jakaisi

käsityksen siitä, että viestintästrategia on koko organisaation yhteinen työkalu.

– Jaoimme Valorian kanssa käsityksen johdon ja henkilöstön osallistamisen tärkeydestä. Johtajamme osallistuivat strategian tekoon aktiivisesti kaikista kiireistään huolimatta.

Valoria tuki Mäntymäkeä viestintästrategiaprosessin läpiviemisessä. Yhdessä suunniteltiin henkilöstökysely ja järjestettiin työpajat viestintätiimille, johtajille ja esihenkilöille. Työpajoissa käsiteltiin viestinnän nykytilaa ja kirkastettiin suuntaviivoja sekä pohdittiin sitä, miten viestintästrategian linjaukset vaikuttavat arjen työhön.

Lopputuloksena syntynyt viestintästrategia tarjoaa erinomaisen lähtökohdan osallistaa asiantuntijoita viestintään entistäkin vahvemmin ja kehittää koko organisaation viestintäkyvykkyyttä tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti.

 

Jaoimme Valorian kanssa käsityksen johdon ja henkilöstön osallistamisen tärkeydestä.
Eva MäntymäkiAVI, Työsuojelun vastuualue

Asiakassegmentointi naulasi onnistumisen

Hyvä viestintästrategia tarvitsee parikseen asiakasymmärrystä. Viestintästrategiatyön rinnalla, siitä kuitenkin irrallisena projektina, toteutettu asiakassegmentointi auttaa Työsuojelua tulevaisuudessa kohdentamaan sekä valvontaa että viestintää entistä paremmin ja tukemaan työpaikkojen itsenäistä halua ja kykyä kehittää työoloja.

– Asiakkaat ovat lähtökohta ja vasta sen jälkeen mietimme keinot, joilla heitä lähestytään. Juuri siksi segmentoinnilla oli ratkaiseva merkitys sille, että koko yhteistyön lopputulos oli hyvin onnistunut, Eva Mäntymäki toteaa.

Asiakassegmentointia varten valorialaiset haastattelivat Työsuojelun johtoa ja asiantuntijoita ja penkoivat esimerkiksi digipalveluiden palvelumuotoiluprojekteissa kertynyttä asiakasdataa sekä asiakaspalveluun tulevia kysymyksiä. Kattavan aineiston pohjalta kuvattiin neljä asiakasryhmää, joiden nykytila, tavoitteet ja tarpeet eroavat toisistaan – ja niin eroavat myös eri ryhmille soveltuvimmat valvonnan ja viestinnän keinot ja sisällöt.

– Asiakasymmärrys auttaa kohdentamaan ja tehostamaan toimintaa sekä parantamaan vaikuttavuutta. Työsuojelun asiakkaita ovat kaikki suomalaiset työpaikat ja työntekijät, joten kokoluokka toi segmentointiin oman haasteensa, mutta siinä onnistuttiin yli odotusten, Valorian toimitusjohtaja Kati Keronen sanoo.

– Olemme saaneet valtavan hyvää palautetta asiakassegmenttien osuvuudesta, kertoo Mäntymäki.

Viemme asiakassegmentoinnin käytäntöön asteittain koko Suomessa, alueelliset erot ja alueiden välinen synergia huomioiden.
Päivi SuorsaAVI, Työsuojelun vastuualue

Päivi Suorsan mukaan asiakasryhmiä on tarkoitus käyttää pohjana, kun suunnitellaan strategiaa uudelle nelivuotiskaudelle.

– Viemme asiakassegmentoinnin käytäntöön asteittain koko Suomessa, alueelliset erot ja alueiden välinen synergia huomioiden.

Projektin onnistumisessa tärkeää oli aito yhteistyö.

– Halusin kumppanin, jonka osaaminen ja näkemys täydentää omaani ja joka uskaltaa ehdottaa asioita, en ulkopuolista sanelijaa, Eva Mäntymäki toteaa.

– Evan ja Päivin kanssa oli ilo tehdä töitä. Molemmilla oli vahvat näkemykset ja pystyimme hakemaan sopivia ratkaisuja hyvässä yhteishengessä. Ja oli meillä hauskaakin, Kati Keronen iloitsee.

 

Kiinnostuitko viestintästrategian fasilitoinnista tai asiakassegmentoinnista?

Ne ovat mahtava mahdollisuus parantaa palveluiden ja viestinnän kohdentamista ja sitä kautta vaikuttavuutta. Olemme auttaneet Työsuojelun lisäksi monia muita. Olisimmekohan sinullekin sopiva työkaveri? Jätäthän yhteydenottopyynnön, niin otetaan selvää! Ja hei, lukaisehan myös blogistamme, Mihin viestintästrategian pitäisi ottaa kantaa?