Verkkosivujen sisältöauditointi

Onko suunnitelmissasi pienempi tai suurempi verkkosivu-uudistus? Haluaisitko sitä ennen käsityksen sivuston nykytilasta ja olennaisimmista muokkaustarpeista? Aloita sisältöauditoinnista! Sen avulla varmistat, että uudistustyö tukee tavoitteitanne.

Elämäsi paras verkkosivu-uudistus alkaa sisältöauditoinnista

Sisältöauditointi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille verkkosivustoprojektin aloituspisteeksi. Se auttaa varmistamaan, että suunniteltavat tai muokattavat sivut tuottavat juuri niitä tuloksia kuin toivotte.

Auditointiprojektissa kiteytämme verkkosivustouudistuksen tavoitteet yhdessä kanssasi sekä käymme olemassa olevan sisällön sovituin osin läpi. Työn päätteeksi saat kattavan raportin, jonka pohjalta on helppo edetä seuraaviin vaiheisiin missä sivuston elinkaaren vaiheessa tahansa.

Sisältöauditointi auttaa keskittymään olennaiseen

 • Saat kokonaiskäsityksen verkkosivuston ymmärrettävyydestä ja helppokäyttöisyydestä.
 • Otat haltuun sisällön nykytilan sekä kehittämistarpeet suhteessa verkkosivustolle asetettuihin tavoitteisiin.
 • Voit tehdä päätöksen siitä, täytyykö verkkosivusto uudistaa kokonaan vai onko järkevämpää keskittyä jonkin sen osan kehittämiseen.
 • Saat puolueettoman, dataan perustuvan raportin, jonka avulla voit perustella investoinnit organisaatiossasi.

Sisältöauditointi sopii moniin tilanteisiin

Sisältöauditointi auttaa kohdentamaan verkkosivujen kehitystoimet oikeisiin asioihin. Siitä on todistettuja hyötyjä muun muassa seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Kun suunnittelet verkkosivuston uudistusta ja haluat varmistaa, että sivusto palvelee tarkoitustaan ja käyttäjiään.
 • Kun strategia, brändi tai palveluvalikoima uudistuu, ja haluat tietää, millaista sivuston muokkaamista uudistus edellyttää.
 • Kun haluat tietää, miksi suunnitellut palvelupolut eivät saa aikaan haluttuja tuloksia.
 • Kun haluat parantaa sivuston helppokäyttöisyyttä ja kielen saavutettavuutta.

Kolme tapaa toteuttaa

Sisältöauditoinnin voi toteuttaa kevyemmin tai järeämmin sen mukaan mitkä tarpeenne ovat. Lopputulos on vaikuttava, valitsitpa minkälaisen kokonaisuuden tahansa. Kaikkiin projekteihin sisältyy aloituspalaveri sekä raportin läpikäynti tilaajan kanssa.

Kevyt
 • Käyttäjädatan kevyt läpikäynti
 • Sivuston käytettävyyden ja löydettävyyden kevyt tarkastelu työkalujen avulla
 • Sivuston rakenteen tarkastelu kävijän näkökulmasta
 • Saavutettavuuden pikatsekki, jossa käydään läpi saavutettavuuslauseke sekä tärkeimmät saavutettavuuteen vaikuttavat asiat niin teknisestä, kognitiivisesta kuin kielellisestä näkökulmasta
 • Sisältöjen nykytilan analyysi kävijän näkökulmasta: yleiskatsaus sekä n. 20 sisältösivun tai artikkelin laadullinen analyysi
 • Raportti, joka sisältää analyysin tulokset sekä kehittämisvinkkejä jatkoon verkkosivuston käytettävyyden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta.

Hinta alk. 3 200 euroa + alv.

Keskilaaja
 • Käyttäjädataan perehtyminen
 • Sivuston käytettävyyden ja löydettävyyden tarkastelu työkalujen avulla
 • Sivuston rakenteen tarkastelu kävijän näkökulmasta
 • Saavutettavuuden tsekki, jossa käydään läpi saavutettavuuslauseke sekä olennaiset saavutettavuuteen vaikuttavat asiat niin teknisestä, kognitiivisesta kuin kielellisestä näkökulmasta
 • Sisältöjen nykytilan analyysi kävijän näkökulmasta: yleiskatsaus sekä n. 35 sisältösivun tai artikkelin laadullinen analyysi
 • Sisältötyön prosessien nykytilan ja tavoitetilan kevyt selvitys ja kuvaus
 • Rapotti, joka sisältää analyysin tulokset ja suositukset verkkosivuston käytettävyyden ja ymmärrettävyyden sekä sisällöntuotantoprosessin kehittämiseksi.

Hinta alk. 5 500 euroa + alv.

Laaja
 • Käyttäjädataan perehtyminen
 • Sivuston käytettävyyden ja löydettävyyden perusteellinen tarkastelu työkalujen avulla
 • Sivuston rakenteen läpikäynti kävijän näkökulmasta
 • Saavutettavuuden tsekki, jossa käydään läpi saavutettavuuslauseke sekä olennaiset saavutettavuuteen vaikuttavat asiat niin teknisestä, kognitiivisesta kuin kielellisestä näkökulmasta
 • Sisältöjen nykytilan analyysi kävijän näkökulmasta: yleiskatsaus sekä n. 50 sisältösivun tai artikkelin laadullinen analyysi
 • Sisältötyön prosessien nykytilan ja tavoitetilan perusteellinen selvitys ja kuvaus
 • Rapotti, joka sisältää analyysin tulokset sekä valmiin suunnitelman verkkosivuston käytettävyyden ja ymmärrettävyyden sekä sisällöntuotantoprosessin kehittämiseksi

Hinta alk. 9 900 euroa + alv.

Sisältöauditoinnista sanottua

“Nyt näen, mihin suuntaan verkkosivuja kannattaa kehittää!“

“Enää ei tarvitse luottaa mutuun.“

“Ulkopuolisen näkökulma on todella tärkeä kehittämiskohteiden hahmottamisessa.“

Ota Suomen parhaat sisältöammattilaiset avuksesi

Valorialaisilla on kattava kokemus niin sisältöauditoinneista kuin muistakin verkkosivustojen sisältömuotoiluprojekteista eri sektoreilla ja monenkokoisissa organisaatioissa.

Lisäksi saat tueksesi strategisen muotoilun ja viestinnän asiantuntijan Kaisa Alapartasen, jonka osaamisen ytimessä ovat digitaalinen palvelukehitys, osallistavat menetelmät sekä asiakaskokemuksen optimointi sisältöjen avulla.

Kiinnostuitko? Varaa maksuton sparraus ja kerro tilanteestasi!

Tutustu Valorian sisältömuotoilun ammattilaisiin

Kati Keronen

Kati on tulevaisuusajattelija ja strategisen viestinnän uudistaja, joka tietää onnistumisen olevan hyvin johdetun yhteispelin tulos. Vastuualueena Valoriassa hänellä on tulevaisuuskeskustelujen ja osallistavan strategiatyön fasilitointi, johtamis- ja strategiaviestintä sekä asiakassegmentointi. Kati on rakastettu valmentaja, palkittu tietokirjailija sekä HHJ-pätevöitynyt rohkea uudistaja.
Katin syvä ymmärrys strategiasta haastaa uudenlaiseen ajatteluun ja tapaan viestiä.

...

Sanna Sevänen

Sanna on laaja-alainen viestinnän asiantuntija ja pitkän linjan viestintäkouluttaja, joka oivaltaa nopeasti olennaisen ja pystyy näyttämään sen myös muille. Vastuualueena Valoriassa viestintätaitojen vahvistaminen.
Sanna on selkeäsanainen ja innostava asiantuntija, jolla on erityistaito viedä vaikeatkin asiat konkreettiselle tasolle.
Asiakastarinat 02.05.2022
Asiakasta auttavat verkkosivut syntyivät sisältömuotoilulla
Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Tilaa uutiskirjeemme