Viestinnän strateginen kehittäminen jää edelleen liian vähälle huomiolle. Kun haluat tähän muutoksen, tule mukaan Valorian Vie viestintä uuteen aikaan -valmennukseen, jonka avulla teet viestinnästä strategisesti merkittävän osaamisen omassa organisaatiossasi.

Vie viestintä uuteen aikaan -valmennus sai alkunsa pohdinnasta, miksi monen viestijän on niin hankala perustella johdolle ja saada läpi viestinnän strategisia kehittämishankkeita. Näyttäisikin siltä, että viime aikojen juhlapuheista ja positiivisista signaaleista huolimatta viestintä ymmärretään edelleen kapeana tukitoimintona, jonka tehtävä on viestiä henkilöstölle tai asiakkaille asioista, jotka joku muu on päättänyt.

Viestinnältä odotetaan vain harvoin liiketoiminnallista aloitteellisuutta tai tulosvastuuta. Viestinnän vaikutusta liiketoiminnan menestykseen tai tavoitteiden toteutumiseen ei nähdä.

Tästä syystä viestinnän ammattilaisia on johtoryhmissä vähän ja hallituksissa vielä vähemmän. Monissa taloissa viestintää johtaa päällikkö, vaikka muissa vastaavan tason pesteissä operoisi johtaja. Joissain tapauksissa viestintäjohto on sulautettu osaksi muita toimintoja. Kovin moni, jonka tittelissä on viestintä tai kulttuuri, pyörittää arkea likimain nollabudjetilla.

Haluamme muuttaa tämän tilanteen ja kutsummekin jokaisen samoin ajattelevan osallistumaan maaliskuussa alkavaan valmennukseemme, jossa otamme yhdessä askeleet viestinnän strategisen roolin ja merkityksen määrittelemiseksi ja osoittamiseksi organisaatiollesi.

Miksi viestintä on strateginen osaamisalue?

Vallalla olevat megatrendit inhimillisestä hyvinvoinnista digitalisaatioon huutavat ihmisten välistä kykyä kohdata toisensa, ymmärtää toistaan ja tehdä yhteistyötä. Käytännössä kyse on viestintäkulttuurista ja viestintätaidoista, jotka ovat innovoinnin ja tuottavan toiminnan perusedellytykset.

On nähtävissä, että vasteajat ja läpimenoajat saavat rinnalleen aineettomat ja perinteisin menetelmin hankalammin mitattavat arvot, kuten luottamus, arvostus, yhteys ja merkityksellisyys. Ne syntyvät tai ovat syntymättä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

 

Aineettomat arvot mitataan viime kädessä brändin arvossa ja sitä kautta omistaja-arvossa.
Kati Keronen, toimitusjohtajaValoria Oy

Aineettomat arvot mitataan viime kädessä brändin arvossa ja sitä kautta omistaja-arvossa.

Mihin brändiin asiakas tai työntekijä voi luottaa ja mihin hän haluaa sitoutua? Minkä brändin edustamia arvoja tai toimia asiakkaat tai työntekijät arvostavat, mistä he ostavat tai mihin he haluavat töihin? Mikä brändi on asiakkaalle tai työntekijälle merkityksellinen ja saa heidät puhumaan brändin puolesta? Mihin brändiin asiakkaalla tai työntekijöillä on positiivinen tunneside, jota ei hintakilpailulla niin vaan murenneta?

Jokainen voi omalta osaltaan laskea aika nopeastikin, mitä maksavat työntekijöiden vaihtuvuus, asiakasmenetykset tai sairaslomapäivät. Viestintäkulttuuri ja siihen olennaisesti liittyvät viestintätaidot vaikuttavat näihin kaikkiin. Parhaassa tapauksessa hyvinvointina ja pitovoimana ja pahimmassa tapauksessa pahoinvointina ja työntövoimana.

Miten viestinnästä tulee strateginen osaamisalue?

Ensin on ymmärrettävä viestintä riittävän laajasti tämän ajan tärkeänä osaamisena, joka lävistää organisaation jokaisen kolkan hallituksesta kumppaniverkostoon. Kyse ei siis ole vain viestintäyksikön toimintasuunnitelmista, vaan siitä, miten ihmiset eri puolilla organisaatiota ovat yhteydessä toistensa ja asiakkaiden kanssa, miten organisaation kulttuuri, rakenteet ja työkalut tukevat tätä ja miten tämä kaikki muodostaa tuhansia kohtaamispisteitä, joista lopulta rakentuu brändikokemus.

Tällaista toimintoa ei kannata kehittää nykyiseen tapaan toisistaan irrallisina ja pintakupruja silottavina projekteina, vahvalla mutulla. On ymmärrettävä organisaation viestintäkulttuurin ja -taitojen nykytila, selvittää niiden yhteys tuloksentekokykyyn ja määritellä mittarit, joilla tämä yhteys tulee näkyväksi, ja joihin peilaten tätä voi kehittää.

Viestintäkulttuurin osalta esimerkiksi tuottavuutta heikentävät haasteet ovat tyypillisesti aikojen saatossa piintyneitä asenteita, uskomuksia ja toimintatapoja. Fuusiotilanteissa taasen esimerkiksi kulttuurien törmäyksestä aiheutuvaa odotusten, toimintamallien ja tiedonkulun sekamelskaa.

Yhtä kaikki, monella on edessä paljon poisoppimista ja uuden omaksumista.

Haluatko tietää, mikä on viestintäkulttuurin ja -taitojen tilanne teillä ja mitä tarvitaan tekemään viestinnästä hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden moottori?

Tule mukaan valmennukseen niin tiedät, mistä kenkä puristaa – ja mistä lähteä liikkeelle viestinnän strategisemman roolin rakentamisessa.

Tutustu ohjelmaan ja lähde mukaan!