Viestinnän koulutus: Tee viestinnästä strategisempaa

Tämä koulutus on sinulle, joka haluat oppia kehittämään organisaatiosi viestinnästä entistä strategisempaa ja rakentaa siitä yhteisen menestystekijän. Viestinnällä on suora yhteys niin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, asiakaskokemukseen, työntekijöiden tyytyväisyyteen ja työn tuottavuuteen. Silti sen mahdollisuuksia ei hyödynnetä vielä riittävästi. Nyt on aika tehdä tähän muutos!

Viestinnän kehittämisen valmennuspolku, jolla kehität organisaatiosi viestintää valmentajien tuella

Tässä viestinnän kehittämisen valmennuksessa lähdet konkreettisesti rakentamaan viestinnälle uutta roolia työpaikallasi. Avuksesi saat strategisen viestinnän huippuosaajat ja valmentajat, toimiviksi testatut menetelmät sekä muiden osallistujien tuen. Enää et jää viestinnän kehittämisessä yksin, sillä koulutuksen aikana otat työhön mukaan myös työpaikkasi avainhenkilöitä erilaisten ohjattujen kehitystehtävien avulla. Tehtävät rakentavat eteenpäin lopputuloksena jokaiselle osallistujalle valitsemaansa kehittämiskohteeseen syntyvää Viestinnän strategisen kehittämisen tiekarttaa. Koulutuksessa huomioidaan sekä sisäinen viestintä että ulkoinen viestintä, ja tiekartan voit rakentaa kumman tahansa tai koko viestintäkulttuurin kehittämiseen.

Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2024

Nelikuukautisessa lähi- ja etätapaamisia sekä verkkotyöskentelyä sisältävässä viestinnän koulutuksessa:

 • Määrittelet viestinnän strategisen roolin ja tavoitteet organisaatiossasi
 • Konkretisoit, miten viestintä toteuttaa strategiaa käytännössä osana kaikkien ihmisten työtä
 • Kehität viestintäkulttuuria arvoja ja palvelulupauksia vastaavaksi
 • Teet toimintasuunnitelman, eli Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan

Koulutuksen sisältö

Viestinnän kehittäjän valmennuspolku koostuu neljästä valmennuskerrasta, joista jokainen edistää osaltaan organisaatiosi Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan syntymistä. Kukin valmennuskerta sisältää erilaisia itsearviointitehtäviä, Valorian kehittämien ja käytännössä tuloksellisiksi havaittujen yhteiskehittämisen menetelmien opiskelua, käytännön esimerkkejä onnistumisista sekä työskentelyä oman Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan parissa. Voit hyödyntää jokaisen kerran antia suoraan työssäsi ja viestinnän strategisemman roolin rakentamisessa.

Osa 1: Viestinnän strateginen rooli
 • Mitä viestinnän strateginen rooli tarkoittaa, mitä se vaatii viestijältä ja organisaatiolta?
 • Mikä on viestinnän strategisen kehittämisen tiekartta? Mihin sitä käytetään?
 • Nykytilan analyysi strategisen kehittämisen lähtöpisteenä
 • Tehtävä: Selvitys viestinnän nykytilasta
Osa 2: Miten onnistua muutoksessa
 • Muutosjohtamisen pullonkaulat ja onnistumisen edellytykset
 • Viestintä on kaikkein asia – miten muut saa innostumaan siitä?
 • Tehtävä: Vahvuuksien analyysi; omat ja organisaation vahvuudet
Osa 3: Tavoitteet ja tarvittavat viestintäkyvykkyydet
 • Mikä merkitys viestintäkulttuurilla on organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
 • Tulevaisuuskuvan ja vision merkitys viestinnän johtamisessa
 • Miten asettaa viestinnälle strategisia tavoitteita, jotka vaikuttavat koko organisaation toimintaan?
 • Tehtävä: Viestinnän strateginen suunta ja tavoitteet
Osa 4: Tiekartta tavoitteisiin
 • Tavoitteista tiekartaksi – miten tunnistaa strategisesti relevantit tavoitteet?
 • Miten onnistumisen esteet tunnistetaan ja taklataan?
 • Tehtävä: Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan työstäminen

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat:

 • kehittää omaa työtäsi viestijänä strategisemmaksi
 • tehdä viestinnästä työpaikkasi menestystekijän
 • saada apua ja työmenetelmiä strategiseen viestinnän ja kulttuurin muutokseen
 • tukea johtoa tai kollegoita viestinnän merkityksen oivaltamisessa ja taitojen vahvistamisessa
 • viedä muutosta rohkeasti eteenpäin omalla tekemiselläsi ja esimerkilläsi.

Voit olla viestintäpäällikkö tai -asiantuntija, HR-ammattilainen, toimitusjohtaja, työyhteisön kulttuurin kehittäjä tai asiakas- tai työntekijäkokemuksesta vastaava.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Valorian Ella Koota ja Kati Keronen. Molemmat ovat kokeneita viestinnän strategisia uudistajia, valmentajia ja tulevaisuusajattelijoita.

Ella on vahva viestinnän osaaja, minkä lisäksi hänellä on Mind Coach -valmentajana taito vahvistaa muutostilanteissa ja vaativissa keskusteluissa tarvittavaa resilienssiä.

Kati on HHJ-pätevöitynyt, johtoryhmien kanssa paljon työskennellyt strategisen viestinnän ammattilainen ja fasilitaattori, joka on erikoistunut etenkin visiojohtamiseen.

Toteutus

Valmennus järjestetään kahtena lähitapaamisena Helsingissä (tai toinen Tampereella, jos osallistujia paljon eri puolilta Suomea) ja kahtena etätapaamisena Teamsissä.

Valmennuspäivät ovat kestoltaan 6 tuntia, klo 10–16 (sisältäen tunnin omakustanteisen ruokatauon). Tapaamisten välissä tehdään tehtäviä, joissa opittua sovelletaan omaan työhön.

Valmennusmateriaali kootaan yhteiselle valmennusalustalle, jolla osallistujat voivat myös keskustella tapaamisten välillä.

Valmennuspäivät syyskaudella 2024

T0 10.10.2024 – lähi Helsingissä

Ti 12.11.2024 – etä Teamsissa

Ti 10.12.2024 – etä Teamsissa

Ti 14.1.2025 – lähi Helsingissä/Tampereella (ryhmän mukaan)

Hinta

Valmennuksen kokonaishinta on 1 950 euroa + alv 24 %

Hinta sisältää materiaalit sekä kouluttajien ja ryhmän tuen valmennuksen aikana. Lähipäiviin sisältyy kahvi ja tee aamulla ja iltapäivällä.

Lähde mukaan!

Haluatko lähteä rakentamaan uutta ja tekemään viestinnästä strategisempaa yhdessä? Ilmoittaudu lokakuussa alkavaan ryhmään tästä!

Jos sinulla on mitä vaan kysyttävää koulutuksesta, voit laittaa viestiä: Kati (kati.keronen@valoria.fi, 040 576 1704) ja Ella (ella.koota@valoria.fi, 044 304 8093 ) vastaavat kysymyksiisi mielellään!

Ella Koota

Ella on ihmislähtöisen viestinnän asiantuntija ja strateginen kehittäjä, joka neuropsykologiaan perehtyneenä tietää, miten innostaa ihmiset mukaan. Vastuualueena Valoriassa hänellä on viestintäkulttuurin ja sisäisen viestinnän kehittäminen, yhdessä viestivän organisaation fasilitointi, strategian viestintä sekä tunneälykäs viestintä. Ella on empaattiseksi kiitetty kouluttaja sekä Mind Coach -sertifioitu valmentaja.
Ella ymmärtää nopeasti kokonaiskuvan ja sen, mitä tarpeisiin vastaaminen edellyttää.

Kati Keronen

Kati on tulevaisuusajattelija ja strategisen viestinnän uudistaja, joka tietää onnistumisen olevan hyvin johdetun yhteispelin tulos. Vastuualueena Valoriassa hänellä on tulevaisuuskeskustelujen ja osallistavan strategiatyön fasilitointi, johtamis- ja strategiaviestintä sekä asiakassegmentointi. Kati on rakastettu valmentaja, palkittu tietokirjailija sekä HHJ-pätevöitynyt rohkea uudistaja.
Katin syvä ymmärrys strategiasta haastaa uudenlaiseen ajatteluun ja tapaan viestiä.
Tallenteet 13.11.2023
Miten viestijä löytää itsestään uudistajan?
Blogi 17.01.2024
Viestinnän strateginen kehittäminen kasvattaa sekä hyvinvointia että omistaja-arvoa
Blogi 21.01.2022
Miten saada koko organisaatio viestimään vaikuttavasti?