Viestinnän koulutus: Tee viestinnästä strategisempaa

Nyt tarjolla on viestinnän koulutusten saralla odotettu uutuus sinulle, joka haluat rakentaa viestinnästä strategisen kyvykkyyden. Kuten me viestijät tiedämme, viestinnän potentiaalia ei hyödynnetä riittävästi, vaikka sillä on parhaimmillaan suora positiivinen yhteys työntekijöiden tyytyväisyyteen ja työn tuottavuuteen, asiakaskokemustavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta ylipäätään strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nyt on aika tehdä tähän muutos!

Viestinnän koulutus, jossa teet viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan

Vie viestintä uuteen aikaan -koulutuksessa lähdet rakentamaan viestinnälle uutta roolia työpaikallasi. Avuksesi saat strategisen viestinnän huippuosaajat ja valmentajat, toimiviksi testatut menetelmät sekä muiden osallistujien tuen. Enää et jää viestinnän kehittämisessä yksin, sillä koulutuksen aikana otat työhön mukaan myös työpaikkasi avainhenkilöitä erilaisten ohjattujen kehitystehtävien avulla. Tehtävät rakentavat eteenpäin lopputuloksena jokaiselle osallistujalle syntyvää Viestinnän strategisen kehittämisen tiekarttaa. Koulutuksessa huomioidaan sekä sisäinen viestintä että ulkoinen viestintä, ja tiekartan voit rakentaa kumman tahansa tai koko viestintäkyvykkyyden kehittämiseen.

Koulutus alkaa maaliskuussa 2024

Nelikuukautisessa lähi- ja etätapaamisia sekä verkkotyöskentelyä sisältävässä viestinnän koulutuksessa:

 • Määrittelet viestinnän strategisen roolin ja tavoitteet organisaatiossasi
 • Konkretisoit, miten viestintä toteuttaa strategiaa käytännössä osana kaikkien ihmisten työtä
 • Kehität viestintäkulttuuria arvoja ja palvelulupauksia vastaavaksi
 • Teet toimintasuunnitelman, eli Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan

Koulutuksen sisältö

Vie viestintä uuteen aikaan -koulutusohjelma koostuu neljästä valmennuskerrasta, joista jokainen edistää osaltaan organisaatiosi Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan syntymistä. Kukin valmennuskerta sisältää erilaisia itsearviointitehtäviä, Valorian kehittämien ja käytännössä tuloksellisiksi havaittujen yhteiskehittämisen menetelmien opiskelua, käytännön esimerkkejä onnistumisista sekä työskentelyä oman Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan parissa. Voit hyödyntää jokaisen kerran antia suoraan työssäsi ja viestinnän strategisemman roolin rakentamisessa.

Osa 1: Viestinnän strateginen rooli ja tavoitteet
 • Mitä viestinnän strateginen rooli tarkoittaa, mitä se vaatii viestijältä ja organisaatiolta?
 • Mikä on viestinnän strategisen kehittämisen tiekartta? Mihin sitä käytetään?
 • Nykytilan analyysi strategisen kehittämisen lähtöpisteenä
 • Tehtävä: Selvitys viestinnän nykytilasta
Osa 2: Miten onnistua muutoksessa
 • Muutosjohtamisen pullonkaulat ja onnistumisen edellytykset
 • Viestintä on kaikkein asia – miten muut saa innostumaan siitä?
 • Tehtävä: Vahvuuksien analyysi; omat ja organisaation vahvuudet
Osa 3: Viestintäkulttuuri ja tarvittavat viestintäkyvykkyydet
 • Mikä merkitys viestintäkulttuurilla on organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
 • Tulevaisuuskuvan ja vision merkitys viestinnän johtamisessa
 • Miten asettaa viestinnälle strategisia tavoitteita, jotka vaikuttavat koko organisaation toimintaan?
 • Tehtävä: Viestinnän strateginen suunta ja tavoitteet
Osa 4: Tiekartta tavoitteisiin
 • Tavoitteista tiekartaksi – miten tunnistaa strategisesti relevantit tavoitteet?
 • Miten onnistumisen esteet tunnistetaan ja taklataan?
 • Tehtävä: Viestinnän strategisen kehittämisen tiekartan työstäminen

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat:

 • kehittää omaa työtäsi viestijänä strategisemmaksi
 • tehdä viestinnästä työpaikkasi menestystekijän
 • saada apua ja työmenetelmiä strategiseen viestinnän ja kulttuurin muutokseen
 • tukea johtoa tai kollegoita viestinnän merkityksen oivaltamisessa ja taitojen vahvistamisessa
 • viedä muutosta rohkeasti eteenpäin omalla tekemiselläsi ja esimerkilläsi.

Voit olla viestintäpäällikkö tai -asiantuntija, HR-ammattilainen, toimitusjohtaja, työyhteisön kulttuurin kehittäjä tai asiakas- tai työntekijäkokemuksesta vastaava.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Valorian Ella Koota ja Kati Keronen. Molemmat ovat kokeneita viestinnän strategisia uudistajia, valmentajia ja tulevaisuusajattelijoita.

Ella on vahva viestinnän osaaja, minkä lisäksi hänellä on Mind Coach -stressinhallintavalmentajana taito vahvistaa muutostilanteissa ja vaativissa keskusteluissa tarvittavaa resilienssiä.

Kati on HHJ-pätevöitynyt, johtoryhmien kanssa paljon työskennellyt strategisen viestinnän ammattilainen ja fasilitaattori, joka on erikoistunut etenkin visiojohtamiseen.

Toteutus

Valmennus järjestetään kahtena lähitapaamisena Tampereella ja kahtena etätapaamisena Teamsissä.

Valmennuspäivät ovat kestoltaan 6 tuntia, klo 9–16 (sisältäen tunnin omakustanteisen ruokatauon). Tapaamisten välissä tehdään tehtäviä, joissa opittua sovelletaan omaan työhön.

Valmennusmateriaali kootaan yhteiselle valmennusalustalle, jolla osallistujat voivat myös keskustella tapaamisten välillä.

Valmennuspäivät keväällä 2024

Ti 12.3.2024 – lähi Tampereella

Ti 16.4.2024 – etä Teamsissa

Ti 14.5.2024 – lähi Tampereella

Ti 11.6.2024 – etä Teamsissa

Hinta

Valmennuksen kokonaishinta on 1 550 euroa + alv 24 %

Hinta sisältää materiaalit sekä kouluttajien ja ryhmän tuen valmennuksen aikana. Lähipäiviin sisältyy kahvi ja tee aamulla ja iltapäivällä.

Lähde mukaan!

Haluatko lähteä rakentamaan uutta yhdessä? Ilmoittaudu maaliskuussa alkavaan valmennusryhmään oheisella lomakkeella 28.2.2024 mennessä.

Kati (kati.keronen@valoria.fi, 040 576 1704) ja Ella (ella.koota@valoria.fi, 044 304 8093 ) vastaavat kysymyksiisi mielellään!

Ella Koota

Ella on ihmislähtöisen viestinnän asiantuntija ja strateginen kehittäjä, joka neuropsykologiaan perehtyneenä tietää, miten innostaa ihmiset mukaan. Vastuualueena Valoriassa hänellä on viestintäkulttuurin ja sisäisen viestinnän kehittäminen, yhdessä viestivän organisaation fasilitointi, strategian viestintä sekä tunneälykäs viestintä. Ella on empaattiseksi kiitetty kouluttaja sekä Mind Coach -sertifioitu valmentaja.
Ella ymmärtää nopeasti kokonaiskuvan ja sen, mitä tarpeisiin vastaaminen edellyttää.

Kati Keronen

Kati on tulevaisuusajattelija ja strategisen viestinnän uudistaja, joka tietää onnistumisen olevan hyvin johdetun yhteispelin tulos. Vastuualueena Valoriassa hänellä on tulevaisuuskeskustelujen ja osallistavan strategiatyön fasilitointi, johtamis- ja strategiaviestintä sekä asiakassegmentointi. Kati on rakastettu valmentaja, palkittu tietokirjailija sekä HHJ-pätevöitynyt rohkea uudistaja.
Katin syvä ymmärrys strategiasta haastaa uudenlaiseen ajatteluun ja tapaan viestiä.
Tallenteet 13.11.2023
Miten viestijä löytää itsestään uudistajan?
Blogi 17.01.2024
Viestinnän strateginen kehittäminen kasvattaa sekä hyvinvointia että omistaja-arvoa
Blogi 21.01.2022
Miten saada koko organisaatio viestimään vaikuttavasti?