Valmennus: Toimiva työyhteisön viestintä etätyössä

Onko digi etäännyttänyt ihmisiä tai hankaloittanut yhteistyötä? Haluatko korjata tilanteen?

Haluatko parantaa yhteistyötä ja varmistaa yhteisöllisyyden myös etätyössä?

Yhä suurempi osa työpaikkojen viestinnästä tapahtuu nykyään etänä digivälitteisesti. Työpäivämme täyttyvät etäpalavereista ja monille eri kanaville kilahtelevista viesteistä. Ruutujen välityksellä kommunikointi luo kuitenkin haasteita ihmisten väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutuksen tuottamalle tunnekokemukselle. Pahimmillaan tämä voi näyttäytyä työyhteisössä lamaantumisena, hiljaisuutena, osallistumattomuutena, yksinäisyytenä, uupumisena ja työhyvinvoinnin laskuna.

Digitaalisuus väistämättä etäännyttää ja kuormittaa meitä, sillä aivojamme ei ole luotu digitaaliseen maailmaan eikä teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen. Evoluution virittämille luolamiehen aivoillemme ruudun taakse yksin jääminen voi näyttäytyä stressiä aiheuttavana uhkana.

Digitaalisuus ja välitteinen etäviestintä on tuonut paljon mahdollisuuksia, eikä meidän tarvitse poistaa nykypäivän työelämästä ruutuja tai etäyhteyksiä. Sen sijaan meidän on opittava tulemaan niiden kanssa paremmin toimeen ja ymmärrettävä mitä välitteisyys tuo vuorovaikutukseen ja miten se pitää ottaa huomioon.

Yhteyden säilyttäminen etänä on taito, jota pitää harjoitella!

Toimiva työyhteisön viestintä etätyössä -valmennuksemme voi toteuttaa neljästä eri näkökulmasta. Ydin etäyhteyden tuomien ihmisten välisen vuorovaikutuksen haasteiden ratkaisumalleista on sama, mutta esimerkit ja harjoitukset on mietitty eri viestintätarpeiden mukaan. Tarvittaessa räätälöimme kulman juuri teidän tilanteenne mukaan.

Tietoisku: Miksi digi etäännyttää ja mitä sille voi tehdä? 
Osallistava 45 min tietoisku koko henkilöstölle tai esihenkilöille.

Asiakasviestintävalmennus: Inhimillinen asiakaskohtaaminen etänä  
3 h työpaja asiakastyötä tekeville, asiakasvastaaville tai projektipäälliköille.

Esihenkilövalmennus: Miten kohtaan tiimiläiset ja rakennan yhteyttä etänä? 
3 h työpaja esihenkilöille ja tiiminvetäjille

Tiimivalmennus: Miten huomioimme toisemme ja teemme yhteistyötä etänä?
3 h työpaja tiimeille ja työyhteisöille.

Mitä opitte? 

  • ymmärtämään digitaalisuuden aiheuttamia kuormitustekijöitä ja viestinnällisiä haasteita
  • ottamaan toiset huomioon etäkohtaamisissa
  • löytämään parhaiten sopivat digiviestintä- tai  etäpalaverikäytännöt, joissa huomioidaan sekä osallistujien tunnekokemus että asioiden hoitamisen tehokkuus
  • tukea digitaalisuuden ja etäviestinnän parempaan hyödyntämiseen
  • opit siihen, miten välttää aivojen uhkatulkinnat ja luoda yhteyden kokemusta myös etänä
  • käytännön apuvälineitä siihen, mitä kannattaa huomioida diginä viestiessä ja millaisilla keinoilla digikohtaamisista voidaan rakentaa inhimillisempiä, parempia ja tehokkaampia

Valmentajat

Valmentajina toimivat Valorian viestintävalmentaja, mind coach Ella Koota (ella.koota@valoria.fi) ja viestintävalmentaja Kati Keronen (040 576 1704, kati.keronen@valoria.fi). Kysy heiltä lisää, niin katsotaan sopisivatko valmennukset teillekin!