Valmennus: Tiimin muutoskyky ja tunnetaidot

Tiimipäivä tulossa ja kaipaat tiimin jaksamista tukevaa, innostavaa ohjelmaa? Tai haluatko muutoin tarjota tiimillesi yhteisöllisyyttä ja muutoskyvykkyyttä edistävän oivalluttavan yhteisen hetken? Tästä valmennuksesta saatte inspiraatiota ja työkaluja jatkaa eteenpäin vahvempana, toisianne paremmin ymmärtävänä tiiminä.

Innostu tiimisi kanssa uudistumisen ja muutoksessa jaksamisen taidoista!

Tiesitkö, että niin uuden juurtumisessa, yhteistyön sujumisessa, työssä jaksamisessa kuin viestinnän onnistumisessa on pohjimmiltaan kyse tunneilmapiiristä? Arjen tilanteiden, vuorovaikutuksen ja ihmisten keskinäisen viestinnän herättämät tunteet nimittäin määrittävät sitä, miten suhtaudumme, toimimme ja jaksamme. Ei siis ihme, että tunne- ja viestintätaidot on nostettu yhdeksi tärkeimmistä uuden ajan tiimi- ja työelämätaidoista. Tiimin keskinäinen vuorovaikutus korostuu epävarmoissa hetkissä ja muutostilanteissa, sillä se vaikuttaa suoraan ihmisten jaksamiseen ja tiimin uudistumiskykyyn.

Tässä lämminhenkisessä valmennuksessa innostamme tiimiäsi oivaltamaan:

  • Mistä tavoitteissa onnistumisessa ja uudistumiskyvyssä on kyse
  • Miten tiimin keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa arkeen
  • Mitä taitoja kannattaa vahvistaa
  • Miten uutta voi lähteä luomaan yllättävänkin helposti

Saamamme palautteen mukaan pitämämme kohtaamiset ovat todella saaneet ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla arjen työssä.

Sisältö ja toteutus

Paras vaikuttavuus syntyy noin 2–3 tunnin kohtaamisesta, jossa ehditään syventyä teemaan kunnolla. Kokonaisuus rakennetaan aina yhdessä, juuri teidän lähtökohdistanne ja teidän tavoitteisiinne peilaten.

2–3 tunnin valmennuksen kulku voi olla esimerkiksi

  • Vuorovaikutus- tunnetaitojen merkitys osallistujien työssä
  • Millainen vuorovaikutus luo pohjaa uudistumiselle?
  • Ryhmätyö & purku

Yhteinen hetki on mahdollista toteuttaa myös etänä. Paras tunnelataus ja sitä kautta lopputulos syntyy kuitenkin kasvokkaisesta kohtaamisesta.

Valmentajat

Tiimiäsi uudistumisen taitoihin johdattavat Valorian kokeneet viestinnän uudistajat Ella Koota ja Kati Keronen. Viestintä-, vuorovaikutus ja tunneälyosaamisensa lisäksi Ella on muutoskyvykkyyteen ja joustavuuteen erikoistunut Mind Coach -resilienssivalmentaja. Kati on merkityksellisellä visiolla johtamiseen ja johtoryhmien kanssa työskentelyyn erikoistunut HHJ-pätevöitynyt fasilitaattori.

Kysy ja varaa keskustelu!

Varaa keskusteluaika Ellan ja Katin kanssa, suunnitellaan tiimillesi ikimuistoinen yhteinen hetki, josta voi ammentaa voimaa pitkään! Voit laittaa meille suoraan viestiä ella.koota@valoria.fi tai kati.keronen@valoria.fi tai viestitellä yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Ella Koota

Ella on ihmislähtöisen viestinnän asiantuntija ja strateginen kehittäjä, joka neuropsykologiaan perehtyneenä tietää, miten innostaa ihmiset mukaan. Vastuualueena Valoriassa hänellä on viestintäkulttuurin ja sisäisen viestinnän kehittäminen, yhdessä viestivän organisaation fasilitointi, strategian viestintä sekä tunneälykäs viestintä. Ella on empaattiseksi kiitetty kouluttaja sekä Mind Coach -sertifioitu valmentaja.
Ella ymmärtää nopeasti kokonaiskuvan ja sen, mitä tarpeisiin vastaaminen edellyttää.

Kati Keronen

Kati on tulevaisuusajattelija ja strategisen viestinnän uudistaja, joka tietää onnistumisen olevan hyvin johdetun yhteispelin tulos. Vastuualueena Valoriassa hänellä on tulevaisuuskeskustelujen ja osallistavan strategiatyön fasilitointi, johtamis- ja strategiaviestintä sekä asiakassegmentointi. Kati on rakastettu valmentaja, palkittu tietokirjailija sekä HHJ-pätevöitynyt rohkea uudistaja.
Katin syvä ymmärrys strategiasta haastaa uudenlaiseen ajatteluun ja tapaan viestiä.