Elämme jälleen erästä historian suurinta työelämään vaikuttavaa murrosta. Sen ajurina on tälläkin kertaa teknologia, mutta muutos on pohjimmiltaan inhimillinen enemmän kuin koskaan. Silti sen vaikutukset mm. ihmisten hallinnan tunteeseen ja kyvykkyyden kokemukseen on sivuutettu työpaikoilla ja ne ihmiset, jotka tätä muutosta ymmärtävät, jäävät päätöksenteosta sivuun.

Teknologian kehittymisen ja tekoälyn myötä yhä useamman on määriteltävä työidentiteettinsä uudelleen. Puhutaan siirtymästä tietotyöstä ajattelutyöhön. Tietotyön hoitaa villeimmissä visioissa teknologia ja meille ihmisille jäävässä ajattelutyössä korostuvat ne inhimilliset taidot, joihin ei viime vuosikymmeninä ole juuri organisaatioissa ajatusta laitettu: kohtaaminen ja kuuntelu, kokonaisuuksien hahmottaminen, strateginen ajattelu, vuorovaikutus, luovuus ja innovointikyvykkyys, tunneilmapiiri ja kulttuuri.

Olemme pahemmassa kuin pulassa, ellemme nyt pysähdy miettimään murrosta pintaa syvemmältä.

Kaikissa ajattelutyön ilmentymissä on pohjimmiltaan kyse ihmisten välisestä yhteydestä ja kommunikaation taidoista. Jostain syystä tätä ei tällä hetkellä nähdä selkeästi
Kati Keronen, toimitusjohtajaValoria Oy
Kuvateksti: Kati Keronen avaamassa Valonkumous 2023 -tapahtumaa Tampereella

Kuva: Kati Keronen avaamassa Valonkumous 2023 -tapahtumaa Tampereella

 

– Kaikissa ajattelutyön ilmentymissä on pohjimmiltaan kyse ihmisten välisestä yhteydestä ja kommunikaation taidoista. Jostain syystä tätä ei tällä hetkellä nähdä selkeästi, sanoo Valoria Oy:n toimitusjohtaja Kati Keronen.

Keronen on vakuuttunut siitä, että jo alkaneella ajattelun aikakaudella menestyvät ne, jotka panostavat viestintäkulttuuriin ja ihmisten kykyyn tehdä yhteistyötä toistensa kanssa. Nykyään muodikas pikapalaverointi on näennäisen tehokasta, mutta niiden myötä ajattelu sirpaloituu.

– Innovaatiot, yhteinen suunta, sitoutuminen yhteiseen päämäärään sekä asiakkaan tunneside syntyvät ja vahvistuvat dialogissa. Ellei tätä ”turhaketta” opita arvostamaan ja viemään henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelmiin, asiat menevät entistä tiukempaan solmuun, Keronen jatkaa.

Osaamistarpeet näkeviä liian vähän

Ne ihmiset, jotka ovat ymmärtäneet ihmisten välisten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen tässä ajassa, ovat edelleen vähemmistönä. He eivät saa tarvittavia toimia eteenpäin, koska heitä ei kuunnella. Ja jos kuunnellaankin, kriittisten taitojen vahvistamiseen ei tartuta riittävällä nopeudella.

Keronen on huolissaan nykymenosta, jossa niin asiantuntijat kuin esihenkilötkin heitetään kylmään veteen ilman tukea.

– Ihmisten odotetaan kehittävän entistä enemmän yhdessä, omaksuvan entistä konsultoivamman tai sparraavamman roolin ja myyvän suvereenisti osaamista eri kanavissa. Liian harva saa riittävästi tukea näissä tilanteissa toimimiseen. Ei ihme, että ihmiset stressaantuvat ja uupuvat.

Monet viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset ovatkin turhautuneita. He näkevät kulttuurin ja osaamisen uudistamistarpeet, mutta ilman tukea jäädessään kokevat itsekin yksinäisyyden, arvostamattomuuden ja merkityksettömyyden tunnetta.

Ihmisosaaminen korostuu jatkossa

Puskutraktorilla ajettavan, helposti jopa uupumukseen ihmiset sysäävän, jyräävän muutosjohtamisen aika on ohi. Nyt on kohtaamisen, keskustelun ja yhteistyön aika.

Tukitoiminnoiksi mielletyillä, ihmisten käyttäytymistä ja tarpeita ymmärtävillä ammattikunnilla on valtavasti tässä ajassa strategisesti merkittävää osaamista
Kati Keronen, ToimitusjohtajaValoria Oy

– Tukitoiminnoiksi mielletyillä, ihmisten käyttäytymistä ja tarpeita ymmärtävillä ammattikunnilla on valtavasti tässä ajassa strategisesti merkittävää osaamista. Heillä on terävää liiketoiminnallista ajattelua ja uudistamisideoita. Nyt olisi aika alkaa kuunnella niitä. Ajattelutyön aikana se, mitä tarvitaan, on juuri ihmisosaaminen, Keronen lataa.

Verkostosta joukkovoimaa korjausliikkeeseen

Kerosen luotsaama Valoria Oy onkin tarttunut haastetta sarvista.

– Olemme keskittyneet tukemaan yksin jääneitä ihmisosaamisen ammattilaisia viemään nyt nopeasti tarvittavaa uutta ajattelua ja osaamista eteenpäin omissa organisaatioissaan. Autamme oivalluttamaan, mitä työn murroksessa onnistuminen vaatii, käymään tarvittavia keskusteluja ja vahvistamaan kriittisiä kohtaamisen, keskustelun ja yhteistyön taitoja.

Yksi konkreettinen keino on Valorian perustama Strategiasta viestimässä -verkosto, joka tarjoaa vertaistukea ja ideoita viestintäkulttuurin uudistumiseen sekä muutoksen ja strategioiden inhimilliseen edistämiseen.

Viestinnän uudistajien kohtaaminen Valonkumous 2023 keräsi paikalle liki 50 ihmislähtöistä uudistajaa

Kuva: Viestinnän uudistajien kohtaaminen Valonkumous 2023 keräsi paikalle liki 50 ihmislähtöistä uudistajaa

 

Verkostossa on tällä hetkellä liki 800 jäsentä, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kerosen mukaan tämä kertoo siitä, että moni kaipaa kannustusta ja pallottelukaveria.

– Verkoston päätapahtumana vuonna 2023 järjestettiin historian ensimmäinen viestinnän uudistajien kohtaaminen, josta ammennettiin inspiraatiota ja käytännön työkaluja arkeen. Paikalla Tampereen MOWilla oli liki 50 viestinnän uudistajaa, joista jokainen lähti kotiin mukanaan uudistamisen siemen, jonka istuttaa oman työpaikkansa arkeen, ja josta rakentaa mehevää kasvualustaa uudenlaiselle huomiselle.

Valoria Oy aikoo jatkossakin ylläpitää verkoston maksuttomia tapahtumia ja tarjota tukea uudistumiselle. Sillä nyt on ihmisen aika.