Jos viestinnällä on jo strategia, niin mihin tarvitaan sisältöstrategiaa? Jos taas viestintästrategiaa ei ole, niin voiko tai kannattaako sisältöstrategiaa tehdä? Mitkä ovat näiden kahden strategian erot ja mistä tietää, kumpaa organisaatiossa juuri nyt tarvitaan?

Yllä olevia kysymyksiä on tullut pohdittua viime vuosina useissa koulutuksissa ja sparraushetkissä monien eri taustaisten viestijöiden kanssa. Ajattelin kirjoittaa ajatukset yhteen blogiin, toivottavasti niistä on sinulle hyötyä, kun mietit, kumman strategian pariin kääntyisit arjen tilanteissa.

Mitä eroa on viestintästrategialla ja sisältöstrategialla?

Itse näen, että viestintästrategia on linjadokumentti organisaation viestintäkyvykkyyden kehittämisestä. Se perustuu nykytila-analyysiin muun muassa viestintäkulttuurista, asiakasymmärryksen tasosta ja viestintätaidoista, joita organisaatiolla on. Se linjaa sen, miten edellisten tulisi kehittyä, jotta strategiset tavoitteet esimerkiksi vastuullisuudesta tai halutusta positiosta voidaan saavuttaa. Viestintästrategiassa voidaan esimerkiksi linjata tarve entistä asiakaslähtöisemmälle, kohdennetummalle ja vaikuttavammalle viestinnälle tai tarve aloittaa rohkea ja kantaaottava ajatusjohtajuusviestintä valituista osa-alueista (lue myös postaukseni Mihin viestintästrategia ottaa kantaa?).

Sisältöstrategia puolestaan on sekä viestintästrategialle alisteinen linjadokumentti, joka kuvaa sisältötyön tavoitteet, tärkeimmät kohderyhmät ja olennaisimmat sisällöt, että viestinnän palvelumuotoilun työmenetelmä. Jos siis viestintästrategiassa on linjattu tarve viestinnän asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen, sisältöstrategia on erinomainen keino täsmentää tavoitteet, kuvata asiakastarpeet ja muotoilla asiakaslähtöistä viestintää (lue aikaisempi postaukseni Mikä sisältöstrategia oikeastaan on tai tutustu työmenetelmiin esimerkiksi kirjassa Sisältöstrategia 2017, Keronen & Tanni).

Viestintästrategia ja sisältöstrategia yhdessä ovat lyömättömät

Parhaimmillaan viestintästrategia ja sisältöstrategia siis täydentävät toisiaan. Molemmista on luonnollisesti hyötyä viestinnän johtamisessa yksittäinkin, mutta yhdessä ne ovat lähes lyömättömät.

Kun mietit, kumpaa strategiaa tarvitsisit, voit lähteä purkamaan asiaa esimeriksi pohtimalla, mitkä ovat oman roolisi kautta tärkeimmät viestinnän onnistumista estävät tekijät. Jos tunnistat niiden olevan koko organisaation tasoisia haasteita, valitse viestintästrategia. Jos taas näet niiden olevan ennen kaikkea sisältötyön osuvuudessa ja vaikuttavuudessa, valitse sisältöstrategia.

Viestintästrategia on viestinnän johtamisen ja viestintäkyvykkyyksien kehittämisen työväline koko organisaation tasolla. Sisältöstrategia puolestaan varmistaa sisältöomaisuuden tuottavuuden ja jatkuvan arvon kasvun.

Viestintästrategia:

  • Linjaa viestinnän tehtävän ja tavoitteet organisaatiotasolla liittäen viestinnän kiinteäksi osaksi ydinpalveluita ja jokaisen työtä
  • Kuvaa organisaation viestintäkyvykkyyksien nykytilan suhteessa tavoitteisiin
  • Osoittaa olennaisimmat kehittämistarpeet organisaatiotasolla
  • Kuvaa viestinnän vastuut ja mittarit organisaatiotasolla
  • Tehdään yhdessä ylimmän johdon, kaikkien henkilöstöryhmien kanssa, asiakkaita kuunnellen ja mahdollisesti heitä osallistaen sekä dataa hyödyntäen

Sisältöstrategia:

  • Linjaa sisältötyön ja sisältöjen tavoitteet viestintästrategian pohjalta (jos viestintästrategiaa ei ole, linjaukset tehdään suoraan organisaation liiketoimintastrategiasta)
  • Priorisoi tavoitteiden pohjalta kohderyhmät (asiakasprofiilit, tunnetaan myös nimellä ostajapersoonat, asiakaspersoonat ne.)
  • Osoittaa olennaisimmat sisältötyön kehittämistarpeet (sisältöauditointi) ja kuvaa niihin tarvittavat sisältötoimet (asiakasmatkat, tunnetaan myös nimellä sisältöjen polku, asiakaspolku jne.)
  • Kuvaa sisältötyön vastuut ja mittarit sekä toiminnan kehittämisen että sisältöjen käytön kautta saatujen tulosten kautta.
  • Tehdään yhdessä liiketoimintajohdon, asiakasvastuussa olevien ihmisten ja asiakkaiden kanssa, dataa aktiivisesti päätöksenteossa hyödyntäen.

Mitä ajatuksia sinulla heräsi? Haluaisitko sparrailla viestintästrategian tai sisältöstrategian teossa ammattilaistemme kanssa? Varaa maksuton sparraus ja lukaise myös postaukseni Mikä sisältöstrategia oikeastaan on ja Mihin viestintästrategia ottaa kantaa?
>>