Elämme ajassa, jossa humaani ihmisosaaminen ja perinteisesti luku- ja prosessiohjautunut liiketoimintaosaaminen yhdistyvät, ja jossa digitaalisen on tuettava paitsi tehokkuutta, myös inhimillisyyttä. Olemme risteyksessä, jossa viestintäosaamista tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen. Tästä megatrendistä pian 4-vuotias Valoria ammentaa visionsa, palvelunsa ja tekonsa tuottaen erityislaatuista asiakaskokemusta. 

Muutama päivä ennen syntymäpäiviämme on upeaa päästä kertomaan, että joukkoomme liittyy neljäs valonkantaja, strategisen viestinnän ja sisäisen viestinnän rautainen ammattilainen Hanne Haapakoski. Hanne, on upeaa saada juuri sinut uudistamaan liiketoimintaa ihmislähtöisemmäksi ja tuloksellisemmaksi!

Jo ensimmäinen keskustelu kanssasi vakuutti minut siitä, että osaat kuunnella, haluat ymmärtää kuulemasi ja jalostaa siitä paitsi sanoja, myös tekoja. Uskon, että tuot tiimiimme uutta osaamista, ja me puolestamme sitoudumme mentoroimaan sinua paitsi valorialaisuuteen, myös asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteisiin.

Samalla valoisa satelliittimme täydentyy uudella paikkakunnalla. Nyt meillä on osaaja Helsingin, Nakkilan ja Akaan lisäksi myös Kokkolassa. Emme edelleenkään investoi seiniin emmekä osoita kenellekään asemapaikkaa. Me ja asiakkaamme tiedämme, ettei tulos tule seinistä vaan tavoitteellisesta yhteistyöstä ja läsnäolosta, joka voi olla riemukasta tai liikuttavaa diginäkin. Välittäminen, luottamus, täydellä sydämellä tekeminen ja auttamisen halu välittyvät myös puhelimitse tai Teamsissa. Niiden puute taas rampauttaa lähinäkin.

Meillä on unelma uudistaa

Meitä valorialaisia yhdistää halu uudistaa viestintäkulttuuria avoimemmaksi ja moniäänisemmäksi, auttaa organisaatioita ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita ja käyttämään tätä uudistumisen polttoaineena sekä olla tuki ja turva niille, jotka haluavat parantaa organisaatiossa selkeän ja ymmärrettävän viestinnän taitoja.

Näiltä asioilta ei voi enää kauan ummistaa silmiään. Nopea vilkaisu megatrendeihin avannee mitä tarkoitan:

  • On ennustettu, että asiakaskokemuksesta tulee keskeisin kilpailuetu
  • Tiedetään, että kellotaajuuden kasvaessa jatkuvasti tarvitaan kykyä uudistua ja reagoida entistä nopeammin ja silti säilyttää selkeä suunta mutta
  • On tutkittu, että strategioita ei tunne oikein kukaan.
Viestinnällä on siis totisesti tekemistä, sillä jokainen edellisistä tiivistyy viestinnän kyvykkyyksiin. Mitä muuta asiakaskokemus on kuin viestintää ja vuorovaikutusta toisten ihmisten tai tekoälyn kanssa? Miten ihmiset voivat uudistaa ja toimia yhdessä, jos viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot tai avoimuus kulttuurista puuttuvat? Miten ihmiset voivat jatkuvassa muutoksessa tehdä työtä saman tavoitteen eteen, jos kukaan ei tiedä, mikä se on?

Prosessit ovat jo monessa paikassa priimakunnossa, mutta silti jotain puuttuu: viestinnän ja vuorovaikutuksen sulautuminen liiketoiminnan muihin prosesseihin ja tavoitteisiin. Sulautumisella en tarkoita sovittamista vaan saumatonta liiketoiminnan ja viestinnän liittoa, jossa molemmat muotoutuvat entistä ehommiksi.

Juuri siinä on meidän mahdollisuutemme auttaa.

Näiden teemojen kanssa meillä valorialaisilla on kunnia tehdä töitä sparraten ja suunnitellen, kouluttaen ja tukien – ja toki myös tarvittavia viestejä tuottaen. Ihmisinä meitä yhdistävät humaanit toisen arvostamisen ja kunnioittamisen sekä rehellisyyden arvot. Ehkä juuri siksi oivallamme olennaisen niin nopeasti – emme keskity pintaan vaan katsomme niin syvälle kuin tilanteessa on tarpeen.

Miltä nyt tuntuu?

Ihan mahtavalta! Nyt meitä on tiimissä neljä vahvaa strategisen viestinnän uudistajaa, jotka ymmärtävät sekä ihmistä että liiketoimintaa. Tämä lupaa hyvää, sillä kaikkien ennusteiden mukaan luovuus ja inhimillinen rohkeus nousevat tulevaisuudessa entistä isompaan rooliin samoin kuin kirkas strateginen ajattelu: kaiken hälyn keskellä on osattava keskittyä olennaiseen ja valita taistelunsa. Vain niin voi erottua joukosta edukseen.

Ihailemani tulevaisuusprofessori Arto O. Salosen sanoin tuottavuudella voi mitata koneita ja prosesseja, mutta ei ihmistä. Ihmisen arvo on muualla. Uuden luomisessa ja toisten kohtaamisessa.

Loppujen lopuksi autamme ihmisiä kohtaamaan toisensa fasilitoidessamme johtoryhmätyötä, vetäessämme strategian viestimiseen liittyviä keskusteluita tai työpajoja, sparratessamme viestintäjohtoa tekemään viestintästrategioita yhdessä organisaation kanssa, halkaistessamme atomit kootaksemme ne strategiseksi asiakassegmentoinniksi eri osaamisalojen ihmiset ja asiakkaat yhdistäen, miettiessämme parhaita keinoja arjen viestintään sisäisesti tai ulkoisesti tai kouluttaessamme ihmisiä viestinnän saloihin.

Meille paras kiitos on se, kun asiakkaamme kiittää projektin päätteeksi ennen kaikkea omaa tiimiään ja iloitsee oivalluksista, joita matkalla on tullut. Sellaisen projektin loppu on yleensä alku.

Koen suurta iloa ja oloni etuoikeutetuksi saadessani luotsata Valoriaa yhdessä Ellan, Lauran ja Hannen kanssa. Odotan myös vuodelta 2022 iloa, innostusta ja hyvää tulosta.

P.S. Meillä on jatkuva hiljainen haku auki ja rekrytoimme uusia valonkantajia, kun juuri oikea match löytyy. Jos ajattelet samoin kuin me, ethän epäröi ottaa yhteyttä.