Jaettu asiakasymmärrys uudistumisen moottoriksi?

Haluatko, että teilläkin olisi uudistumisen pohjaksi yhteinen ymmärrys siitä, keitä asiakkaat ovat ja mitä he tarvitsevat? Autamme kerryttämään ymmärrystä ja tiivistämme sen yhteiseksi työkaluksi palveluiden ja viestinnän kehittämiseen.

Mitä tehdä?

Kootaan yhteen eri puolille organisaatiota hajautunut hiljainen tieto ja data asiakkaista. Ymmärrystä kerrytämme esimerkiksi syvähaastatteluin tai työpajoin. Lisäksi pengomme teille jo asiakaspalvelun tai verkkopalveluiden kautta kertynyttä dataa. Ymmärryksen ja datan liitto on voittamaton!

Paketoi asiakastieto

Asiakasymmärrys on tie sekä nykyisen palvelun parantamiseen että uuden innovointiin. Tarvitset kokonaisvaltaisen asiakassegmentoinnin.

Syvennä ymmärrystä

Uudistuvassa organisaatiossa jokainen tietää, keitä asiakkaat ovat ja mitä he odottavat. Tarvitset siilot ylittävää keskustelua ja yhteistyötä.

Johda kohtaamisia

Asiakaskokemus on tulosta kohtaamisista. Yhdenmukaiset kohtaamiset luovat yhdenmukaisen kokemuksen. Tarvitset kohtaamisen taitoja.

Työkalupakki:
 • Asiakassegmentointi tai asiakasprofiilit
  • Tehdään kokonaisvaltainen asiakassegmentointi liiketoiminnan ja viestinnän strategiseksi kehittämiseksi
  • Tehdään asiakasprofiilit, kun tavoitteena on kehittää tiettyä palvelua tai siihen liittyvää viestintää
 • Asiakasmatkan ja ostopolun mallintaminen
  • Hahmotetaan asiakkaan polku ja suunnitellaan sisällöt, joita tarvitaan onnistuneeseen palvelukokemukseen tai ostopäätöksen tekemiseen
 • Käsikirjat ja muut asiakaskokemusmateriaalit
  • Kuvataan ja konseptoidaan viestinnälliset ratkaisut, joita halutun asiakaskokemuksen luomisessa tarvitaan
 •  Asiakasymmärrystyöpajat ja valmennukset
  • Ratkaistaan asiakasymmärryksen avulla akuutteja ongelmia myynnissä, viestinnässä, palvelukehittämisessä tai markkinoinnissa
  • Juurrutetaan työpajoissa koottua ymmärrystä, ja kehitetään palvelua ja viestintää
Sovi maksuton sparraus
Pyydä tarjous
Liity
yhteisöömme
Blogi 23.11.2021
Esimiehet kaipaavat tukea strategiaviestintään
Blogi 21.01.2022
Miten saada koko organisaatio mukaan viestimään?
Blogi 21.01.2022
Omalta tuntuva strategia mahdollistaa muutoksesta innostumisen