Valmennus: parempia kohtaamisia diginä

Onko digi etäännyttänyt ihmisiä tai hankaloittanut yhteistyötä? Haluatko korjata tilanteen?

Digiviestintäapatiaa vastaan -valmennuskokonaisuus auttaa parantamaan yhteyttä ihmisten välillä myös etänä.

Yhä suurempi osa työpaikkojen viestinnästä tapahtuu nykyään etänä digivälitteisesti. Työpäivämme täyttyvät etäpalavereista ja monille eri kanaville kilahtelevista viesteistä. Ruutujen välityksellä kommunikointi luo kuitenkin haasteita ihmisten väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutuksen tuottamalle tunnekokemukselle. Pahimmillaan tämä voi näyttäytyä työyhteisössä hiljaisuutena, osallistumattomuutena, yksinäisyytenä ja työhyvinvoinnin laskuna.

Digitaalisuus väistämättä etäännyttää ja kuormittaa meitä, sillä aivojamme ei ole luotu digitaaliseen maailmaan eikä välitteiseen vuorovaikutukseen. Evoluution virittämille luolamiehen aivoillemme ruudun taakse yksin jääminen voi näyttäytyä stressiä aiheuttavana uhkana.

Digitaalisuus ja välitteinen etäviestintä on tuonut paljon mahdollisuuksia, eikä meidän tarvitse poistaa nykypäivän työelämästä ruutuja tai etäyhteyksiä. Sen sijaan meidän on opittava tulemaan niiden kanssa paremmin toimeen ja ymmärrettävä mitä välitteisyys tuo vuorovaikutukseen ja miten se pitää ottaa huomioon.

Haluatko parantaa ihmisten kohtaamisen taitoja etätyössä?

Digivistintäapatiaa vastaan -valmennuksemme sisältävät esimerkiksi seuraavia valmennuksia, jotka räätälöimme aina juuri teidän tilanteenne mukaan. Valitse yksi, tai suunnitellaan sopiva paketti.

Tietoisku – Miksi digi etäännyttää ja mitä sille voi tehdä? 
Osallistava 45 min tietoisku koko henkilöstölle tai esihenkilöille.

Tavoitteellinen ja inhimillinen asiakaskohtaaminen etänä  
3h työpaja asiakastyötä tekeville, asiakasvastaaville tai projektipäälliköille.

Esihenkilövalmennus – miten kohtaan tiimiläiset etänä? 
3h työpaja esihenkilöille.

Tiimivalmennus – miten huomioimme toisemme etäkohtaamisissa
3h työpaja tiimeille.

Mitä opitte? 

  • ymmärtämään digitaalisuuden aiheuttamia kuormitustekijöitä ja viestinnällisiä haasteita
  • ottamaan toiset huomioon etäkohtaamisissa
  • löytämään parhaiten sopivat digiviestintä- tai  etäpalaverikäytännöt, joissa huomioidaan sekä osallistujien tunnekokemus että asioiden hoitamisen tehokkuus
  • tukea digitaalisuuden ja etäviestinnän parempaan hyödyntämiseen
  • opit siihen, miten välttää aivojen uhkatulkinnat ja luoda yhteyden kokemusta myös etänä
  • käytännön apuvälineitä siihen, mitä kannattaa huomioida diginä viestiessä ja millaisilla keinoilla digikohtaamisista voidaan rakentaa inhimillisempiä, parempia ja tehokkaampia

Valmentajat

Valmentajina toimivat Valorian viestintävalmentaja, mind coach Ella Koota (ella.koota@valoria.fi) ja viestintävalmentaja Kati Keronen (040 576 1704, kati.keronen@valoria.fi). Kysy heiltä lisää, niin katsotaan sopisivatko valmennukset teillekin!